Keizersnee-baby’s hebben meer kans op allergieën

GFC NIEUWS- Zweeds onderzoek waarbij 1 miljoen kinderen 13 jaar lang gevolgd zijn, heeft uitgewezen dat kinderen die via een keizersnede ter wereld komen 21% meer kans hebben op voedselallergieën.

De reden hiervoor is dat kinderen die via de natuurlijke weg geboren worden een ander soort bacteriële flora hebben dan kinderen die door middel van een keizersnede geboren worden.

De vaginale bacteriën waarmee kinderen die via een vaginale bevalling ter wereld komen in aanraking komen zouden ervoor zorgen dat het immuunsysteem minder snel eiwitten uit voedsel ten onrechte aanziet voor een bedreiging en het immuunsysteem zodoende ook niet alarmerend reageert in de vorm van een allergische reactie.

Er zijn kinderartsen die deze bevinding zo waardevol achten dat ze vinden dat eigenlijk iedere zwangere vrouw hiervan op de hoogte gebracht zou moeten worden. Zij zijn van mening dat een vrouw – mocht er überhaupt sprake zijn van een keuze voor een vaginale bevalling dan wel keizersnede – dit gegeven in haar keuze voor de manier van bevallen mee moet kunnen nemen.

Er wordt telkens meer onderzoek gedaan naar allergieën onder kinderen. Dit omdat er de laatste jaren een flinke stijging te zien is in kinderen die met allergieën kampen. In Amerika is zelfs het aantal kinderen met een allergie voor pinda’s de afgelopen 8 jaar met 21% gestegen.

Ruim 150 miljoen mensen in Europa lijden aan een vorm van allergie en verwacht wordt dat dit aantal tegen 2025 zal toenemen tot de helft van de Europese populatie.

Naast een keizersnede zijn ook andere oorzaken gevonden voor de stijging in (voedsel)allergieën onder kinderen, te weten:

• kinderen met een hoog geboortegewicht zouden meer last hebben van allergieën dan lichtgewicht-kindjes

• kinderen die laag scoren op de eerste APGAR-score na de geboorte zouden eveneens meer kans hebben op allergieën (zo’n 22% meer kans)

Daartegenover staat dat kinderen die prematuur zijn 26% minder kans hebben op (voedsel)allergieën ten opzichte van kinderen uit een voldragen zwangerschap.