KBS waarschuwt voor vuil- en grasverbrandingen

We zijn wederom in een periode van droogte, de piekperiode van de kleine droge tijd.

Volgens de Meteorologische Dienst kan deze periode nog enkele dagen aanhouden. Doordat aan dit seizoen een verhoogd risico van brandgevaar is gekoppeld, wordt de brandweerzorg vaker aangesproken.

De vuil- en grasverbrandingen komen het meest voor in deze periode van droogte. Dagelijks rukt de brandweer gemiddeld 30 keren uit naar vuil- of grasbranden.

Grasbranden kunnen soms spontaan ontstaan, de meeste gras- en vuilverbrandingen zijn echter te wijten aan on- of bewuste menselijk handelen, laat het KBS weten.

Het KBS geeft ter overvloede in herinnering, dat het stichten van vuil- of grasbranden, bij wet verboden is. Dit onmaatschappelijk gedrag heeft ook een schadelijk effect op het milieu, in met name de woonwijken.

Door de frequente meldingen van dit karakter is het KBS niet altijd in staat om simultaan op te treden. Eén van trekkers van de tank met bluswater (20.000 l) was gister door een technisch euvel voor enkele uren uit de vaart, waardoor de druk op de ‘zorg’ werd vergroot.

Het KBS doet een beroep op eenieder om geen vuil of gras te verbranden, degenen die dat doen te overtuigen het na te laten en bij ontdekken hiervan gelijk de brandweer te bellen op het nr. 110 of de dichtstbijzijnde brandweerpost in uw omgeving, ook al ondervindt u op dat moment geen directe overlast.

Als het gaat om veelplegers ( bv. buurtbewoners die zich veelvuldig hieraan schuldig maken), wordt u op het hart gedrukt, zoveel als mogelijk de politie te bellen.

Het verbranden van gras en vuil heeft meerdere aspecten dan brandveiligheid alleen, zoals gezondheid, milieu en verkeersveiligheid.

Aan de kampeerders, recreanten, vissers en jagers wordt een dringend beroep gedaan, verantwoord om te gaan met de natuur. “Voorkom het koken onder bomen, Let op laag hangende (dorre ) takken. Houdt uw vuurplek op minimaal 3 meters schoon en geheel vrij van begroeiingenstrooisel om loopvuur te voorkomen. Weest alert en houd een emmer met ±20 l. water gereed. Laat de plek zoveel mogelijk achter, zoals je die heb aangetroffen en indien mogelijk netter”, aldus het KBS.