KBS en Brandweer Haaglanden tekenen samenwerkingsovereenkomst

Dinsdag vond in de hoofd brandweerkazerne de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst plaats tussen het KBS en Brandweer Haaglanden.

Naast de bijdrage vanuit Haaglanden op het gebied van kennisoverdracht is overeengekomen dat de samenwerking wordt versterkt op het vlak van personele uitwisseling en beschikbaar stellen van overtollig ‘klein en groot’ materiaal aan het KBS.

Voorafgaand aan deze ondertekening op korpsniveau, zijn 3 inhoudelijke werkbezoeken in het afgelopen jaar aan het KBS gebracht.

De samenwerkingsovereenkomsten werden getekend door Esther Lieben en Radjen Jakhari respectievelijk Commandant Brandweer Haaglanden en Commandant Brandweer KBS.

Overige berichten