Kari Yu! start Campagne Surinaams Bedrijfsleven

Op vrijdag 2 oktober werd binnen het Kari Yu! programma een speciale campagne voor het Surinaams bedrijfsleven opgestart. De launch vond plaats in Courtyard by Marriott .

De Pan American Development Foundation (PADF) voert al sinds 2013, met fondsen van de United States Agency for International Development (USAID), het “USAID Suriname Youth Development and Juvenile Justice Program” uit, bekend onder de Surinaamse naam “Kari Yu!”.

De campagne “Open de deur, Geef je bedrijf toekomst en bied de jeugd een baan”, speciaal ontwikkeld voor het Surinaamse bedrijfsleven, heeft tot doel het aantal bedrijven dat een baan biedt aan de participanten van het Kari Yu! programma te doen toenemen.

Daarnaast dient zij tevens als een “Call to Action” aan de overheid, het bedrijfsleven en trainingsinstituten. Dit om gezamenlijk te werken aan het creëren van werkgelegenheid voor deze jongeren. Binnen deze campagne ligt het in de bedoeling een ieder bewust te maken van het Kari Yu! programma en haar doelstellingen, onder andere door het zichtbaar maken van de Kari Yu! successen en resultaten.

Kari Yu! werkt samen met het Surinaams bedrijfsleven, de overheid en Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO ’s) om vroege schoolverlaters te begeleiden in het vinden en behouden van een baan.
Kari Yu! heeft als doelen:

  • Jongeren in de leeftijd van 15 – 24 jaar toegang verschaffen tot onderwijs, vaktrainingen en 
werkgelegenheid.
  • Ondersteunen van een verbeterd jeugdrechtsysteem voor Suriname.

Roep naar werkgevers voor ondersteuning Kari Yu! 


Met deze campagne beoogt Kari Yu! een plaatsing van tenminste 700 jongeren in banen in 2016 te halen. De ondersteuning van werkgevers is hierbij nodig . Elke werkzoekende jongere heeft slechts één werkgever nodig om een start te maken met zijn/haar loopbaan. Die eerste werkgever is dus van eminent belang.

 

Overige berichten