fbpx
Facebook Pagelike Widget

Kantonrechter verbiedt staat betwiste artikelen uit omstreden Valutawet toe te passen

GFC NIEUWS- De Kantonrechter in kort geding heeft op 13 augustus zijn vonnis uitgesproken in de zaak rakende de omstreden Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren (WCVT).

Het kort geding werd aangespannen door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) en de Surinaamse Verenging van Assurantie Maatschappijen (SURVAM). De VSB was de trekker van dit proces.

De staat heeft in haar verweer eerst getracht te concluderen dat de VSB niet ontvankelijk verklaart moet worden, vanwege het ontbreken van rechtspersoonlijkheid. Dit verweer van de staat werd door de rechter verworpen, gezien de VSB haar rechtspersoonlijkheid heeft kunnen bewijzen.

Verweer

De VSB heeft zich op het standpunt gesteld dat de artikelen 3 leden 5 en 6 WCVT tegenstrijdig zijn met artikel 3 leden 1 en 2 WCVT, omdat volgens de eerstgenoemde leden van het artikel geen afspraak kan worden gemaakt om voor goederen of diensten girale vreemde valuta betalingen te ontvangen, terwijl in de laatstgenoemde leden van hetzelfde artikel die afspraken wel mogelijk zijn.

Volgens de VSB is daardoor artikel 10 lid 3 onkenbaar, omdat onduidelijk is of ook afspraken inzake vreemde valutabetalingen in reeds bestaande overeenkomsten moeten worden omgezet, indien zij tevens de mogelijkheid bieden tot girale betalingen in vreemde valuta of kunnen worden aangepast in een overeenkomst die daarin voorziet. Daarom is door de VSB geopperd dat handhaving van met name artikel 9 WCVT in strijd is met het legaliteitsbeginsel.

Aan de kantonrechter kwam om die redenen in dit concreet geval toetsing toe op de voet van artikel 137 van de Grondwet. De staat zag geen strijd met het legaliteitsbeginsel. De tegenstrijdigheid tussen bepalingen in de wet werd betwist.

Oordeel Kantonrechter

Er zijn in de wet artikelen opgenomen die onduidelijk en tegenstrijdig zijn, waardoor die in strijd zijn met het legaliteitsbeginsel. De Kantonrechter is van oordeel dat de in artikel 9 van de Wet opgenomen strafregels, niet van toepassing zal kunnen zijn. De Wet ontbeert volgens de Kantonrechter een grondslag voor de opgenomen zware bepalingen.

De kantonrechter heeft de staat verboden om de betwiste artikelen uit de wet toe te passen, en te onthouden van daden die gegrond zijn op die artikelen (bijvoorbeeld daden van opsporing of strafvervolging).

Wat betekent dit vonnis nu voor het bedrijfsleven?

Het is ten eerste een signaal van een functionerende rechtstaat. Ten tweede is dit ook een signaal naar regeringen en parlementen om bezwaren en opinies van het bedrijfsleven serieus te nemen, gezien VSB en ASFA en SURVAM niet zullen schromen om tot het uiterste te gaan om de belangen van een gewenste gezonde private sector veilig te stellen.

Meer nieuws

Adhin wordt vandaag gehoord door hoorcommissie DNA

GFC NIEUWS- Parlementariër Ashwin Adhin wordt vandaag door een ingesteld hoorcommissie van De Nationale Assemblee (DNA) gehoord over zijn betrokkenheid bij vernietiging van media-apparatuur van…

Amoksi: Uitspraken Bouterse vrij ernstig

GFC NIEUWS- De uitspraken gedaan door ex-legerleider tevens ex-president Desi Bouterse tijdens een NDP-meeting in Ocer om de macht over te nemen middels wapens zijn…

7 nieuwe coronagevallen erbij

GFC NIEUWS- Dinsdag testten 7 personen positief op Covid-19. Paramaribo noteert 6 nieuwe besmettingen en Wanica 1.

BOG houdt drive- thru-uitreiking

GFC NIEUWS- Ter afsluiting van de training Basis Psychosociale Vaardigheden voor COVID-19 hulpverleners heeft er een drive-thru uitreiking plaatsgevonden.

Dringende aanpak natte infrastructuur Saramacca

GFC NIEUWS- Tijdens een spoed onderhoud tussen het DNA-lid Radjendre Debie en districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij…

Geen nieuwe Covid-gevallen maandag

GFC NIEUWS- Al twee dagen op rij is niemand positief getest op Covid-19. Het voorbije etmaal zijn 23 testen uitgevoerd en testte iedereen negatief.

Achaibersing buigt zich over knelpunten BBGO

GFC NIEUWS- Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zich samen met het bestuur van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) gebogen…

BEP brengt bezoek aan Kwinti en Pamaka Gaaman

GFC NIEUWS- Een delegatie van de politieke partij BEP onder leiding van voorzitter Ronny Asabina heeft op Onafhankelijkheidsdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de pas beëdigde…

Succesvolle launch NPS Global Village

GFC NIEUWS- Op initiatief van afdeling Nederland van de Nationale Partij Suriname (NPS) is recent tijdens een virtuele kick-off meeting de NPS Global Village gestart.