Kandidatenlijsten VHP in afrondende fase

GFC NIEUWS- De kandidatenlijsten van de VHP zijn in een afrondende fase.

In het weekend heeft het hoofdbestuur de lijsten met kandidaten en schaduwkandidaten van alle tien districten voor de komende verkiezingen voorgelegd aan de interne beoordelingscommissie.

Vandaag worden de lijsten ter inzage gelegd op het secretariaat van de VHP. De lijsten worden pas definitief na goedkeuring door het Congres, het hoogste orgaan van de VHP.

De belangstelling voor de VHP is ongekend groot. Ruim 150 personen hadden gesolliciteerd naar een plek op de DN- lijst en ruim 1.500 personen voor een DR of RR. Nu er vanwege het Coronavirus geen grote bijeenkomsten meer mogelijk zijn, zal de VHP de kandidaten en achterban in kleine groepen en individueel ontvangen.

“De samenstelling van de lijsten is gedaan via een transparant proces, met open procedures en met checks and balances, zodat de gehele partij betrokken is. Deze openheid is een kenmerk van de nieuwe VHP. Het is ook het signaal dat we geven aan de samenleving hoe deze nieuwe VHP in de toekomst wil bouwen aan ons land. Niet via achterkamertjes, maar door open te zijn en iedereen te betrekken, conform de regels”, aldus Santokhi.

De VHP voorzitter zal de komende dagen met een ieder die aspiraties heeft en niet op de lijst is gekomen een persoonlijk gesprek voeren. “We hebben iedereen straks nodig en er zijn meer rollen te vervullen, dan DNA, DR of RR lid. We moeten ook nuchter zijn en de feiten onder ogen zien: we kunnen bijvoorbeeld maar 51 personen kandideren voor een DNA-positie”.

Overige berichten