Kanalen te Alkmaar en Zorgvliet opgeschoond

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft de kanalen te Alkmaar en Zorgvliet in het district Commewijne laten opschonen.

Het onderhoud van de kanalen liet te wensen over met als gevolg dat deze waterwegen dicht begroeid raakten. Hierdoor liepen de ressortgebieden Alkmaar en Zorgvliet onder water.

Minister Rabin Parmessar van LVV heeft aan het onderdirectoraat Landbouw de opdracht gegeven om zo snel als mogelijk een inventarisatie te maken van alle landbouwgebieden waar dringende aanpak vereist is.

Het kan volgens de minister niet zo zijn dat de waterwegen en andere broodnodige infrastructuur er verwaarloosd bij liggen. Ook is de minister van oordeel dat de samenleving, en in het bijzonder de landbouwers van die gebieden, niet de dupe mogen worden van slecht onderhoud.

Het ministerie zal daarom al haar ten dienste staande middelen aanwenden casu quo inzetten om aan de slag te gaan. Het onderdirectoraat Landbouw is gevraagd om wekelijks verslag te doen over haar bestaande landbouw infrastructuur.

Met het opschonen en ophalen van de kanalen worden de landbouwers enigszins ondersteund en wordt voorkomen dat zij hun aanplant en of gewassen verliezen.

Het ministerie is er om de landbouwsector te stimuleren en waar nodig de helpende hand te bieden.

Naar meer berichten...

Naar meer berichten...