Kaloti Suriname Minthouse weerspreekt negatieve berichten

GFC NIEUWSREDACTIE- De goudraffinaderij Kaloti Suriname Mint House weerspreekt de negatieve berichtgeving niet alleen over haar, maar ook over Surinames aandeel met betrekking tot de goudsector.

Onlangs werd onder andere via de Nederlandse pers gesuggereerd dat Kaloti Suriname Mint House dubieus is, er geen werkzaamheden worden verricht en dat zij onbereikbaar is voor journalisten en belangstellenden.

In 2011 is door de Staat Suriname een Public Private Partnership getekend voor het opzetten van een Mint House.

De in 2015 operationeel geworden Surinaamse goudrafinnaderij is reeds in 2003, tijdens de toenmalige regering, door de Centrale Bank van Suriname en het Ministerie van Financiën geïnitieerd, na een bezoek aan de raffinaderij in Dubai.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Rechtbank verplicht vrouw tot geslachtsgemeenschap met haar man, stapt naar hoge rechter

De Kaloti Precious Metals (Dubai) is vervolgens aangetrokken om met expertise te helpen bij het smelt -en analyse proces van goud om de verliezen te minimaliseren voor de Staat Suriname.

Het smelt – en analyse proces voor de vergunninghoudende goudexporteurs, wordt in de raffinaderij gedaan met een volledig Surinaams team, dat in Dubai is opgeleid.

In tegenstelling tot de berichtgevingen geeft de directie in een persbericht aan dat Kaloti Suriname Mint House;

• geen goud koopt en verkoopt

• geen goud exporteert.

Kaloti Suriname Mint House benadrukt, dat vanwege de veiligheidsmaatregelen niet een ieder vrij is binnen te lopen en geeft met klem aan, de Nederlandse pers te woord te hebben gestaan nog vóór de uitzending, hetgeen nimmer verwerkt is in het erg negatief beeldvormend programma.

Voor de Surinaamse pers zal op korte termijn een media-trail georganiseerd worden, waarbij het gehele proces en de feiten zullen worden belicht.

Overige berichten