fbpx

Kabinetstoelage niet langer van toepassing voor functionarissen Kabinet President

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft per presidentieel besluit bepaald dat deze tijdelijke waardering die bekend staat als de Kabinetstoelage niet langer van toepassing zal zijn.
Hiermee wil het staatshoofd een aanzet geven voor besparingen en bezuiniging. Om de economie zo gauw als mogelijk op spoor te krijgen, zullen de genomen maatregelen bestaan uit het verhogen van de inkomsten en het zoveel als mogelijk beperken van uitgaven. Hierdoor zal de regering de nodige balans brengen. Met de eerdergenoemde maatregel zal maandelijks namelijk een bedrag van SRD 2.3 miljoen bespaard worden.
Deze toelage werd in oktober 2010 ingevoerd als een overgangs-financiële regeling voor de functionarissen van het kabinet. Aan deze functionarissen werd op hun bezoldiging tijdelijk een Kabinetstoelage van 50% toegekend.
De uitvoering van dit besluit zal vallen onder de minister van Binnenlandse zaken.

BEKIJK OOK
Wi! Uma Fu Sranan initieert internationale driehoekige samenwerking om zwaar getroffen cassavesector te rehabiliteren