Kabinet Gaama Asindonhopo wil dat regering Albert Aboikoni erkent als hun leider

Bij monde van een delegatie heeft het kabinet van de Gaama te Asidonhopo, gesteund door een overgrote meerderheid van de hoofdkapiteins en het traditionele gezag, eerder deze week zwaar protest aangetekend tegen de houding van de regering en haar vertegenwoordigers inzake de persoon en het instituut van Gaama en het traditionele gezag van de Saamaka. Aan DNA is er een petitie aangeboden.

“Wij noemen haar houding en acties ondermijnend voor het Saamaka bestuur en destabiliserend aan de binnenlandse ontwikkeling”, stelt zij.

Hieronder de rest van de petitie:

“Landgenoten, als medebewoners van ons land, doen wij beroep op uw burger- en saamhorigheidsgevoel en zoeken uw aller steun tot rechtzetting van deze onterechte situatie.

De houding waar wij op doelen werd nogmaals geïllustreerd door de uitspraken van minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, gedaan tijdens de recente begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee, 14 december, en in de daaropvolgende dagen in de pers. De minister stelde onomwonden dat er een bestuursvacuüm is ontstaan in Boven-Suriname omdat er geen Gaama is en het traditioneel gezag niet kan functioneren. Niets is minder waar.

De minister beschikt sinds oktober 2016 over officiële documenten, ondertekend door de waarnemend Granman en bijna alle hoofdkapiteins, die de installatie van de nieuwe Gaama aantonen.

Tijdens de door de minister belegde krutu in mei 2017 te Brokopondo, werden deze documenten door 9 hoofdkapiteins opnieuw aan hem voorgehouden, met de vraag wanneer zij de Gaama naar de stad konden begeleiden. De minister liet de krutu onderbreken en antwoord bleef uit.

In november 2017 werd nogmaals een gelijkaardig document aan de minister aangeboden. Ter ondersteuning van deze feiten doen wij vandaag bij De Nationale Assemblee neerlegging van kopieën van vernoemde documenten, die telkens aan de President en minister zijn overhandigd. Zoals deze documenten aangeven is Albert Aboikoni Gaama van de Saamaka. Vanuit Asidonhopo geeft hij leiding aan het traditionele gezag.

Nieuwe beleidslijnen zijn gevormd en projecten ten gunste van de bevolking en de duurzame ontwikkeling van Boven-Suriname zijn klaar voor uitvoering. Wij vragen ons af waarom de minister uw hoogste College van Staat, en daarmee het hele Surinaamse volk, dan voorhoudt dat er geen Gaama in Boven-Suriname is. Wat beoogt de minister, c.q. de regering, hiermee?

Wij kunnen niet anders dan concluderen dat ten opzichte van de binnenlandbewoners vanuit Paramaribo een destabiliserend beleid gevoerd wordt, met als gevolg dat het binnenland wordt verhinderd zijn eigen ontwikkeling positief ter hand te nemen. Is dit het werkelijke doel van de regering?

Landgenoten,

wij vragen u en onze volksvertegenwoordigers alert te blijven en samen met ons nauw toe te zien dat ons aller tradities en waarden worden gerespecteerd. Wij allen zijn verantwoordelijk voor de wereld die wij aan onze kinderen nalaten. Zal dat Suriname een weerspiegeling zijn van een wreed koloniaal verleden, met een vernielde natuur en een volk dat uitgebuit in armoede leeft zonder hoop op een betere toekomst? Of kiezen wij voor een Suriname waarin duurzame ontwikkeling, rechtvaardige welvaartsspreiding en behoud van milieu en traditionele waarden centraal staan?

Vanuit Asidonhopo wil het traditionele gezag, onder leiding van haar Gaama, hier een substantiële bijdrage aan leveren, hand in hand met elke andere Surinamer die ons geliefde land oprecht een warm hart toedraagt.

Laten wij onze menselijke en sociale waarden hooghouden en met respect en liefde voor elkaar, samenwerken aan dat Suriname dat wij voor onze kinderen wensen. Bij monde van deze delegatie laat het kabinet in Asidonhopo weten dat de Gaama op 5 februari 2018 naar Paramaribo zal afreizen.

Wij gaan er van uit dat de regering de Gaama met het nodige eerbetoon zal worden ontvangen en dat er op korte termijn besprekingen op het hoogste niveau zullen worden gevoerd met het oog op de bedoelde ontwikkeling van het Saamaka gebied”, aldus het kabinet van de Gaama.(GFC)

Overige berichten