Justitieminister en DNA-commissie JusPol bespreken prioriteiten

Justitie en Politieminister Stuart Getrouw en de vaste commissie JusPol in De Nationale Assemblee (DNA) hebben intussen kennisgemaakt en is er van gedachten gewisseld over het beleid dat de minister wil uitvoeren. De voorzitter van de vaste commissie, Rossellie Cotino, wees erop dat ze het beleid van het ministerie kritisch zullen begeleiden.

Er is gekeken naar de verschillende aandachtsgebieden, waarbij onder andere aan de orde kwam rechtshandhaving, rechtsbescherming, veiligheid, corruptie, capaciteitsversterking, wetgeving, resocialisatie, motivatie van het personeel en verbetering van de interne en externe communicatie.

Uit de prioriteitsgebieden zal het ministerie een aantal speerpunten vaststellen die echt prioriteiten genieten, waardoor de realisatie van zaken beter tot uiting kan komen. Op het gebied van corruptiebestrijding vindt de minister dat er ook intern hieraan gewerkt zal worden.

Cotino wilde meer weten hoe het zit met de wetgevingsproducten. De directeur van Justitie, Marriane Chin A Fat, ging hierop in en gaf aan dat onder andere het Herziene Burgerlijk Wetboek reeds af is en dat het dit jaar nog aan de Nationale Assemblee zal worden aangeboden.

Het commissielid Krishnakoemarie Mathoera benadrukte haar ondersteuning aan de bewindsman om te geraken tot een veiligere samenleving. Ze vroeg de bewindsman de aandacht voor de lange weg in proceszaken bij het Openbaar Ministerie (OM), welke volgens Mathoera knaagt aan de rechtstaat.

Ze ziet ook dat het jeugdbeleid hoog op de agenda van het ministerie staat. Ten aanzien hiervan voegde de directeur Operationele Diensten, Lucretia Redan, aan dat JusPol bezig is met een integraal jeugdbeleid. Er zal binnen de verschillende ministeries nagegaan worden wat hun rol is, zodat het beleid op de juiste wijze wordt gevoerd.(GFC)

Related Posts