fbpx

Justitie voert criminaliteitsbestrijdingsplan uit

Het ministerie van Justitie & Politie heeft een criminaliteitsbestrijdingsplan opgegesteld.

Het criminaliteitsbestrijdingsplan heeft een duurzaam karakter en gaat verder dan 2020, zegt de minister van Justitie & Politie (JusPol), Stuart Getrouw.

Het waarborgen van het veiligheidsgevoel binnen de samenleving is niet alleen een taak van het ministerie van Justitie en politie, maar is een samenspel van verschillende actoren, zoals het ministerie van Defensie, het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) en de samenleving.

Voor criminaliteitsbestrijding is informatie van eminent belang, want hierdoor kan preventief worden opgetreden. Binnen dit geheel is een belangrijke taak voor DNV weggelegd. De bijdrage van de samenleving hierbij ook niet weg te denken, benadrukt de minister.

BEKIJK OOK
Internationaal programma Canada kan Suriname helpen uit crisis

Naar aanleiding van statistieken en informatie van de politie, constateert de minister dat er geen sprake is van een toename of verruwing van de criminaliteit. “Er is een zekere rust waar te nemen en is er sprake van een daling van de criminaliteit. Door een bepaalde criminele daad kunnen we worden opgeschrikt en dat heeft dan een dusdanige impact op de rust. Een voorbeeld hiervan zijn de berovingen op de scholen. Zodra we een soortgelijk geval krijgen, wordt het beleid aangescherpt. We blijven aanscherpen”, onderstreept Getrouw.