Juspol wil percentage recidivisme terugdringen

Het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) gaat voor de verdere uitvoer van het Sycamore Tree project.

Dit zei minister Stuart Getrouw bij de afsluiting van de pilot donderdag in de Centrale Penitentiaire Inrichting te Santo Boma. Eén van de belangrijkste doelstellingen van het project is om het hoge percentage recidive waarmee Suriname te kampen heeft, terug te dringen.

Het Sycamore Tree Project is uitgevoerd in het kader van de 10th European Development Fund (EDF) en is onderdeel van het regionaal project getiteld ‘Support for Crime and Violence Prevention and Social Development’.

Het beleid van het ministerie is gericht op het voorkomen en het terugdringen van recidive onder delinquenten en het bevorderen van de re-integratie van ex-gedetineerden in de maatschappij.

“Wanneer daders zover zijn om hun spijt te betuigen voor het feit dat zij hebben gepleegd en slachtoffers daarbij ook in de gelegenheid worden gesteld om hun gevoelens van boosheid, haat en mate van vergiffenis te uiten, zal de veiligheid en de rechtsbescherming voor de totale Surinaamse samenleving daadwerkelijk worden gewaarborgd. “Dit is helemaal in dit programma tot uiting gekomen”, zegt de Justitieminister.

De minister is van mening dat het Sycamore Tree Project heel goed aansluit op het beleid en het zal zeker worden gecontinueerd. Het ministerie zal het vervolg van dit project verder uitwerken en de relevante partners erbij betrekken.

Het project is specifiek gericht op het terugdringen van de criminaliteit en geweld in de CARIFORUM-Staten, door het aanpakken van ongewenst/geweld gedrag; het verbeteren van reacties van instituten op geweld en het bieden van mogelijkheden om deze te beperken.

Verder is het ook gericht op het reduceren van incidenten van huiselijk geweld; het verminderen van recidive’ en het bevorderen van sociale integratie en re-integratie van daders.

De Sycamore Tree-methodologie is een herstelgericht programma dat als pilot is uitgevoerd in de Centraal Penitentiaire Inrichting (CPI), waarbij niet gerelateerde slachtoffers en daders zijn samengebracht om de criminaliteit en de impact ervan te bespreken. Deze methodologie is één van de vormen van herstelrecht.

Het Sycamore Tree programma dat door de Christelijke organisatie Prison Fellowship International is bedacht, wordt al in meer dan dertig landen uitgevoerd, met vele succesverhalen. Het programma dankt zijn naam aan het verhaal in Lucas 19: 1-10 over Jezus en Zacheüs, een oneerlijke tollenaar.

In de landen die meedoen is een technisch team samengesteld dat het project moet leiden. Dat team bestaat in Suriname uit: Ellen Braam-Jordan, Lilian Wiebers en de vocal point is Juspol.

Aan de implementatie van het programma is er een ‘train de trainers’ training in Guyana voorafgegaan. Niet iedereen kan aan het programma mee doen. Er zijn daders nodig en die worden ex-offenders genoemd. Niet omdat ze hun straf al hebben uitgezeten, maar omdat ze in hun hoofd al bezig zijn met het proces van bewustwording. Hun geweten heeft ze al aangesproken en ze zijn al bij het tonen van berouw.

Tijdens de feestelijke afsluiting hebben slachtoffers en daders die gedurende 7 weken aan het programma hebben geparticipeerd, een certificaat in ontvangst genomen.

Eén van de slachtoffers was in de gelegenheid om haar ervaring met de aanwezigen te delen. Om een beeld te geven hoe het tijdens het trainingsprogramma eraan toe gaat, is een sketch gepresenteerd. Daarbij komen zeker emoties los en de trainers weten middels hun deskundigheid technieken toe te passen om de rust weer te doen terug keren.

De pilot is door de Caricom samen met de EU bekostigd. Hierna moeten de kosten voor continuering opgebracht worden op de begroting van het ministerie van Justitie en Politie.