fbpx

JusPol werkt aan aanpak mensenhandel

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Justitie en Politie (JsuPol) in Suriname is vastberaden Tier 1 van het Tier Ranking Systeem te bereiken.

Dit betekent dat Suriname volledig zal moeten voldoen aan de standaarden en systemen om mensenhandel te bestrijden.

Suriname staat momenteel op de Tier 2 van het Tier Ranking System, welk wordt beoordeeld en uitgebracht door The State Department Office van de Verenigde Staten van Amerika.

Binnen het beleid van het ministerie zal op het gebied van mensenhandel daarom de opvang van en hulp aan slachtoffers een centrale plaats innemen. Dit is een essentieel onderdeel van wat bekend staat als de mensenrechtelijke benadering van mensenhandel.

Specialisatie en gedegen kennis op dit terrein en samenwerking met alle actoren zijn zeer belangrijk voor een goed begrip en een robuuste aanpak van dit fenomeen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Meisje van 16 maanden oud uit elkaar gescheurd door pitbull na ruzie volwassenen

In die strijd gaat het om preventie, strafbaarstelling, internationale samenwerking, bescherming van en hulp aan slachtoffers en bewustwording van het publiek.

Het Palermo Protocol trad op 25 december 2003 in werking. Met dit Protocol hebben de Verenigde Naties een belangrijke stap gezet in de internationale strijd tegen de mensenhandel.

BEKIJK OOK
Tekort aan Nutrilon babymelk vanwege dispuut tussen Nutrisur en EZ

In Suriname is het mensenhandel artikel in het Wetboek van Strafrecht aangepast aan het Palermo Protocol. Sinds die tijd is de aandacht voor mensenhandel sterk toegenomen.

Opsporing van mensenhandel blijkt in de praktijk niet altijd gemakkelijk te zijn. Dat geldt ook voor de vervolging en berechting van mensenhandel. Mensenhandel speelt zich af in het verborgene en is moeilijk te duiden. Slachtoffers melden zich niet vaak spontaan aan bij de politie.

Mensenhandel kan vele vormen aannemen. Het gaat niet alleen om uitbuiting in de seksindustrie maar ook om het werken onder slechte arbeidsomstandigheden tegen een karige beloning.

Dit fenomeen wordt gezien als een ernstige aantasting van de (lichamelijke) integriteit van een persoon en een grove schending van diens mensenrechten.

De Werkgroep Trafficking in Persons van het ministerie van Justitie en Politie heeft een actieplan samengesteld, welk thans in uitvoering is.

Met dit plan wordt de samenleving, nationale als internationale partners van het Ministerie van Justitie en Politie geïnformeerd over de activiteiten die in het kader van Trafficking in Persons zijn ontplooid en die gepland zijn voor de komende periode.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER