fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Juspol start Hogere Opleiding Penitentiaire Ambtenaren

GFC NIEUWS- Het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) wil het te kort aan gekwalificeerd kader binnen het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) opvangen.
Naar aanleiding hiervan is op 18 mei gestart met de Hogere Opleiding Penitentiaire Ambtenaren (HOPA), waaraan 17 officieren deelnemen.
Het is de bedoeling dat de officieren op hbo-niveau adequaat opgeleid worden om meer kennis en inzicht te krijgen in de onderdelen van leiderschap en management. Tijdens de opleiding zullen de cursisten kennis, inzicht beleidsmatig en vaardigheden worden bijgebracht om zodoende te geraken tot een kwalitatief goed opgeleid kader dat in staat is het werk binnen het korps te leiden en te begeleiden en dit korps alzo op een hoger niveau te brengen.
Volgens het korpshoofd van het KPA, Regilio Blijd, die bij de officiële start van de opleiding de groep toespraak, heeft de organisatie heel lang gewacht op dit moment. “Velen hebben eerder aan dit project getrokken. Dit project was in de koelkast gestopt”.
Blijd is dankbaar dat uiteindelijk onder het bewind van de huidige minister, Stuart Getrouw, en de consultant Georgetine Acton een goed plan van aanpak in elkaar is gezet, zodat er een aanvang kan worden gemaakt met deze opleiding. “Een diploma op zak is nog niet alles, ga niet naast je schoenen lopen. Want je moet de theorie kunnen matchen met de praktijk”, aldus korpshoofd Regilio Blijd.
De Directeur Operationele Diensten, Olton Helstone, heeft namens de minister van Justitie en Politie, officieel het startsein van deze opleiding gegeven. “De minister is voorstander van het opkrikken van de kennis en vaardigheden van de organisatie. Met die intentie is hij ook hiervoor gegaan om alle ruimte te bieden tot het realiseren van deze opleiding.
Hij richtte zich tot de cursisten met de woorden: “Jullie zijn de uitverkorenen. Maak gebruik van deze gelegenheid. We kijken ernaar uit dat u de eindstreep haalt. Maakt u het verschil uit”. Hij bedankte daarbij mevrouw Acton voor haar noeste arbeid in deze alsook de docenten die bereid zijn gevonden om hun schouder hieronder te zetten.
Om toegelaten te worden is onder andere gekeken naar een positieve beoordeling, een antecedentenonderzoek met in acht neming van digitale onderzoek informatie, een medische keuring, een psychologische test en een sporttest.
Na een succesvolle afronding van deze opleiding moet de student onder meer in staat zijn om zelfstandig een leidinggevende functie te kunnen vervullen en te managen op officiersniveau en een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de beleidsontwikkeling en implementatie van het beleid van KPA. Daarnaast ook een wezenlijke bijdrage aan de reorganisatie van het KPA en de ontwikkeling van het resocialisatiebeleid en de uitvoering daarvan.
De opleiding duurt 18 maanden en is in modules verdeeld. Er is ook een stage aan de opleiding gekoppeld. In de eerste module worden de vakken Nederlands, Studievaardigheid, Sociale Vaardigheden en Communicatie en ICT verzorgd.
De docenten van de eerste module zijn respectievelijk Goomti Kanhai-Jaglal, Angela Salmo, Joyce Pane-Alfaisie en John van der Zijde, geassisteerd door Rayen Koendjbiharie.

OOK INTERESSANT
Defensie en South Dakota National Guard bespreken lopende en nieuwe projecten