fbpx

JusPol-minister ontvangt document met speerpunten HvJ

De minister van Justitie en Politie (JusPol), Stuart Getrouw, heeft tijdens een formeel kennismakingsbezoek aan het Hof van Justitie (HvJ) een document met de speerpunten van dit orgaan ontvangen. Het document bevat het beleid van het HvJ waarvoor er extra aandacht van de bewindsman wordt gevraagd.

In de speech van de waarnemend president van het HvJ, Iwan Rasoelbaks, is hij ingegaan op de samenwerkingsgebieden, waar zij de ondersteuning van het ministerie nodig zullen hebben. Hij noemde daarbij de programma’s die nu al in uitvoer zijn, te weten de schrijfjuristen opleiding en de RIO opleidingen voor de Civiele sector.

Rasoelbaks sprak ook over de samenwerking met de regering waarmee ze bezig zijn, het proces van verzelfstandiging van de Rechterlijke Macht. Ook de kwestie van de 8-tal advocaten die benoemd moeten worden tot rechters voor het verlichten van de huidige werkdruk op de rechters kwam aan de orde.

Hij voegde tot slot eraan toe dat het HvJ de ondersteuning van het ministerie zal inroepen voor het aantrekken van de consultant bedrijfsvoering voor het plan van verzelfstandiging. Minister Getrouw maakte aan het begin van zijn toespraak duidelijk dat hij zich vereerd voelde in het huis van de rechtspraak.

De minister heeft aangegeven naar de Hofpresident te hebben geluisterd en dat hij zich sterk zal maken voor de verzelfstandiging van de Rechterlijke Macht, het Openbaar Ministerie (OM) en de bezoldiging. Hij gaf tot slot aan dat het ministerie en het HvJ vaker met elkaar in contact zullen treden voor een goede samenwerking en dat zij zeker op zijn ondersteuning en medewerking mag rekenen.(GFC)

Naar meer berichten...