fbpx

JusPol-minister ontvangt delegatie Visserscollectief

De minister van Justitie en Politie (JusPol), Stuart Getrouw, heeft een onderhoud gehad met een delegatie van het Visserscollectief. Dit gesprek is gevoerd naar aanleiding van de recente gebeurtenissen op zee, waarbij op brute wijze een eind is gemaakt aan het leven van een aantal vissers. De delegatie onder leiding van voorzitter, Mark Mohamedhoesein, was tijdens dit gesprek in de gelegenheid om de knelpunten waarmee het collectief te kampen heeft, aan de orde te stellen.

De secretaris van het Visserscollectief gaf aan dat zij bezorgd en ontevreden zijn, omdat ze niet beschikken over de juiste informatie van de justitiële autoriteiten over het voorval. Zij vernemen alleen onwaarheden via de media en dat alles geeft ze het gevoel alsof ze als collectief worden overgeslagen. De bewindsman haalde aan dat het onderzoek in deze zaak nog gaande is en dat vanuit dat oogpunt men nog geen informatie kon verschaffen. Het is geenszins de bedoeling om het Visserscollectief opzij te zetten. De minister heeft verder aangegeven dat er een moment zal komen, waarbij men breedvoerig zal ingaan op zaken.

BEKIJK OOK
Deuren supermarkten Pater Weidmanstraat om half twee in de ochtend nog open, stootgroep politie Paramaribo treedt op

Waarnemend korpschef, hoofdinspecteur Roberto Prade die ook aanwezig was tijdens de bespreking, maakte duidelijk dat vanwege strategische reden geen informatie nog verschaft kan worden aan de groep en de samenleving.

De hoofdinspecteur benadrukte dat er een goede samenwerking is met de Guyanese politie en dat een delegatie van Guyana naar Suriname zal afreizen in verband met een verder onderzoek. Uit de diverse onderzoeken die tot nu toe plaats hebben gevonden zijn dezelfde conclusies getrokken. Het Visserscollectief zegt wel te kunnen volstaan met de uitleg van de politiefunctionaris.(GFC)