Juspol en IDB formaliseren samenwerking

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en de vertegenwoordiger van de Inter- American Development Bank in Suriname, Antonio Goncalves hebben tijdens een formeel kennismakingsbezoek de prioriteitenlijst van Suriname in het kader van het Regional Grant Project van USD 70.000 besproken.

Ook de Chief Operations, Mariko Rusell, maakte deel uit van de delegatie. Dit gesprek heeft op dinsdag 30 maart 2021 plaatsgevonden.

Minister Amoksi gaf een overzicht van de operationele diensten van het ministerie, de taken en de bevoegdheden. Hij zei de bank zeer erkentelijk te zijn voor de bereidheid tot het financieren van projecten en het geven van technische assistentie aan Suriname.

Antonio Goncalves belichtte de historische rol die de IDB vervult in de regio op het gebied van financiering en institutionele versterking.

Hij accentueerde dat Suriname een van de 48 mede-eigenaren van de bank is en dat de technische assistentie mede daarop gebaseerd is.

Hij schetste het “Guyanese succesverhaal” waarbij de IDB de Guyana Police Force en Guyana Prison Services ondersteund heeft, respectievelijk in community policing en institutionele versterking.

Hij zei ervan overtuigd te zijn dat Suriname en de IDB op het gebied van justitie en politie ook succesvol zullen zijn. Hij voegde eraan toe dat het formele verzoek van Suriname vandaag ontvangen is.

Van minister Amoksi wilde hij meer informatie omtrent de illegale goudwinning in het binnenland, en de Douane activiteiten in het kader van drugsbestrijding.

De Justitieminister haalde aan dat de aanpak van de illegale goudwinning een aangelegenheid van drie ministeries is, te weten Juspol, Defensie en Natuurlijke Hulpbronnen.

Ten aanzien van drugsbestrijding zei Adviseur Openbare Orde en Veiligheid, Mark Karg, die ook aanzat een overzicht van de drugsbestrijdingsdiensten in Suriname.

De bewindsman vulde aan dat hij bij de Port Control Unit van de UNODC op de Jules Sedney Haven van Paramaribo, meer politieambtenaren wil inzetten.

Aangezien de Douanedienst onder het ministerie van Financiën ressorteert, verwees Amoksi naar zijn collega Achaibersingh.

De delegatie van de IDB toonde zich zeer ingenomen met de gegeven presentaties van het ministerie van Justitie en Politie en benadrukte dat samenwerking de basis vormt voor succes.

Adviseur Karg die tevens voorzitter is van het Technisch Team IDB Grant Suriname van het ministerie, herhaalde de prioriteitenlijst van Suriname: huiselijk geweld, transnationale criminaliteit toegespitst op drugsbestrijding en mensenhandel, verkeersmanagement, community policing, financiële criminaliteit en cybercrime.

Minister Amoksi brak kort voor afsluiting van de meeting een lans voor corruptiebestrijding hetgeen door Antonio Goncalves werd beaamd als te zijn een probleem binnen de lidlanden en waarnaar ook gekeken zal worden.

Met dit bezoek is de internationale samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Politie en de IDB geformaliseerd.

Bij het gesprek werd de Justitieminister ook bijgestaan door zijn directeur Operationele Diensten Olton Helstone, het hoofd Internationale Betrekkingen Sieglien Aviankoi en Carolijn Reemnet, hoofd Onderzoek Planning en Documentatie (OPD) en de deskundigen Kathleen Graanoogst en Vivian Piqué.

BEKIJK OOK: Levens wil landelijk gelijke klassendeler

Overige berichten