Juspol en HI&T beraadslagen over kansspelen

De uit de hand gelopen wildgroei van kansspelen in Suriname is niet onopgemerkt aan de regering voorbij gegaan.

Naar aanleiding hiervan hebben de ministeries van Justitie en Politie en Handel, Industrie en Toerisme beraadslaagd hoe ordening in deze sector te brengen. Momenteel worden er in winkels en supermarkten kansspelen geëxploiteerd, waarbij gokverslaving geconstateerd is.

Justitieminister Stuart Getrouw ging in De Nationale Assemblee tijdens de behandeling van de begroting over het dienstjaar 2019 in op deze kwestie, die door de volksvertegenwoordigers aan de orde werden gebracht.

“Gelet op de definitie ‘hazardspel’, zoals verankert in de herziene wet Hazardspelen 1962 en het Wetboek van Strafrecht, kan volgens hem geconcludeerd worden dat spelen als de sportloterij, de virtuele sportweddenschappen, de internet weddenschappen en de Suribet live betting geen loterijen zijn. Ze vallen onder de categorie hazardspelen”, gaf de minister aan. Ingevolge de wet dienen deze spelen in speciaal ingerichte lokaliteiten, zoals bijvoorbeeld in een hotel of casino te geschieden. Ze worden echter in vele locaties over het gehele land gehouden.

Getrouw geeft aan dat in de vergunningsvoorwaarde van enkele bedrijven is opgenomen dat de verkoop van loten en het uitbetalen van de prijzen bij de geautoriseerde verkooplocaties bij deze plekken mogen plaatsvinden. Verder zijn er geen andere voorwaarden met betrekking tot de plaats en de inrichting van de verkooplocaties opgenomen.

De minister merkte ook op dat de wettelijke regeling die handvatten biedt om tot ordening van de sector te komen, niet synchroon loopt met de ontwikkelingen binnen de sector, zoals de online aanbieding van spelen. Dit bemoeilijkt het verlenen van een vergunning voor online spelen.

Volgens de bewindsman is, gelet op het voorgaande van belang de eerder verleende vergunningen aan te passen. Het beleid is nu dat de verleende vergunningen worden ingetrokken, waarna er nieuwe worden verleend, onder voorwaarde dat de eerdergenoemde aspecten in acht worden genomen.

Een overgangsperiode van 3 maanden worden ingebouwd om de spelen die in strijdt zijn met de loterijwet 1939 stop te zetten, aldus de bewindsman. Volgens Getrouw moeten er aangepaste richtlijnen komen met betrekking tot de inrichting en de plaats van gebouwen waar de kansspelen kunnen worden aangeboden.

Overige berichten