fbpx
Jurisdictie over de brug over de Corantijnrivier

GFC NIEUWS- De regeringen van Suriname en Guyana zijn voornemens om voortvarend de samenwerking tussen beide landen op vele gebieden te intensiveren.

In het kader van de verbetering van de infrastructurele verbindingen tussen beide landen wordt de bouw van een brug over de Corantijnrivier gezamenlijk aangepakt. Bij het aanstaand bezoek van President Irfaan Ali van Guyana ter gelegenheid van de viering van 45 jaar Surinaamse Onafhankelijkheid is het de bedoeling enkele overeenkomsten met President Santokhi te ondertekenen.

Het JAPIN, het wetenschappelijk bureau van de NPS, juicht deze vooruitgang in de samenwerking van beide landen van harte toe, maar wil ernstig waarschuwen om niet lichtvaardig om te gaan met aspekten van de brug, die de grens tussen beide landen kunnen regarderen.

De minister van Buitenlandse zaken van Guyana, Hugh Todd, heeft op 16 oktober aangegeven, dat beide landen het grote vraagstuk van jurisdictie over de brug nog niet hebben besproken. Volgens hem hebben de besprekingen zich tot nu toe gericht op de technische en financiële vraagstukken.

In de overeenkomst van 1799 tussen Gouverneur Frederici van Suriname en Gouverneur van Batenburg van Berbice, werd het gebied tussen Devil’s Creek en de westelijke oever van de Corantijnrivier afgestaan aan Berbice. De Corantijn rivier inclusief de eilanden werden als Surinaams grondgebied door beide kolonien erkend. Deze overeenkomst heeft internationale erkenning verworven door het Verdrag van Parijs en het Verdrag van Amiens. Suriname heeft voor 221 jaren onafgebroken en consistent de gehele Corantijnrivier onder haar controle gehad.

Desondanks zien we in de loop van de geschiedenis allerlei pogingen van Guyana om de westelijke grens op een andere manier te definiëren. Zo stellen ze, zodra ze daar de gelegenheid toe krijgen, dat de grens gevormd wordt door het diepste punt in de vaargeul (thalweg) van de Corantijnrivier. De discussies, onder welke vlag de Canawaima veerboot zou moeten varen, liggen ons nog vers in het geheugen.

Van belang is dat het Surinaams standpunt, dat de Corantijnrivier over haar volle breedte tot de hoogwaterlijn aan de westelijke oever onder Surinaamse jurisdictie valt en dus ook dat gedeelte van de brug daarboven, onverkort gehandhaafd wordt.

De Corantijnrivier is een nationale rivier en geen internationale grensrivier. Concessies doen op dit gebied zullen Guyana alleen maar ondersteunen in haar claims hetgeen, voor Suriname in het algemeen en voor de NPS in het bijzonder, onaanvaardbaar is.

Het JAPIN adviseert de Surinaamse regering om relevante deskundigen die met de grenskwestie bezig zijn geweest en jarenlange ervaring en kennis op dit gebied hebben opgedaan, te raadplegen. In deze kwestie is het geen aangelegenheid van deskundigen van slechts een partij, of van de regering, of van de coalitie of van de oppositie. Het gaat om een nationale aanpak, waarbij de deskundigheid van alle Surinamers wordt gebundeld.
Regering, gebruik de “institutional memory” die wij als natie hebben!

Het Johan Adolf Pengel Instituut van de NPS

Bron: 1. Donovan, Thomas W. Suriname-Guyana maritime and territorial disputes: a legal and historical analysis. J.Transnational Law & Policy. Volume 13:1. 2003.

Meer nieuws

7 nieuwe coronagevallen erbij

GFC NIEUWS- Dinsdag testten 7 personen positief op Covid-19. Paramaribo noteert 6 nieuwe besmettingen en Wanica 1.

BOG houdt drive- thru-uitreiking

GFC NIEUWS- Ter afsluiting van de training Basis Psychosociale Vaardigheden voor COVID-19 hulpverleners heeft er een drive-thru uitreiking plaatsgevonden.

Dringende aanpak natte infrastructuur Saramacca

GFC NIEUWS- Tijdens een spoed onderhoud tussen het DNA-lid Radjendre Debie en districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij…

Geen nieuwe Covid-gevallen maandag

GFC NIEUWS- Al twee dagen op rij is niemand positief getest op Covid-19. Het voorbije etmaal zijn 23 testen uitgevoerd en testte iedereen negatief.

Achaibersing buigt zich over knelpunten BBGO

GFC NIEUWS- Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zich samen met het bestuur van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) gebogen…

BEP brengt bezoek aan Kwinti en Pamaka Gaaman

GFC NIEUWS- Een delegatie van de politieke partij BEP onder leiding van voorzitter Ronny Asabina heeft op Onafhankelijkheidsdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de pas beëdigde…

Succesvolle launch NPS Global Village

GFC NIEUWS- Op initiatief van afdeling Nederland van de Nationale Partij Suriname (NPS) is recent tijdens een virtuele kick-off meeting de NPS Global Village gestart.

Vergunning City Change opgeschort

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname heeft conform artikel 38 lid 2 Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 de door haar aan City Change, gevestigd aan…

China wil versterking band met Suriname

GFC NIEUWS- De ambassadeur van China, Liu Quan, heeft tijdens een bezoek aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, het belang van het…