fbpx

Juridische structuren PRO unaniem aangenomen door Algemene Vergadering

GFC NIEUWS- Tijdens de tweede Algemene Vergadering (AV) van de partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) zaterdag zijn de juridische structuren van de partij unaniem aangenomen.

De partij heeft haar volledige “wet en regelgeving” in kaart gebracht, vanaf het Hoofdbestuur tot aan de onderafdelingen en commissies.

Alle leden hadden in november, voor aanvang van de vergadering, de mogelijkheid alle 15 beleidsstukken te bestuderen en tijdens de AV werd per document ingegaan op de inhoud en werden eventuele wijzigingsvoorstellen besproken.

Hiermee heeft de PRO een uitstekende solide basis gelegd waarop de PRO nu praktisch verder kan bouwen.

Binnen alle reglementen komt het democratisch aspect van de partij sterk tot uiting. De vergadering duurde een volle dag en had een besloten karakter. Wat verder ter tafel kwam, waren diverse vraagstukken omtrent samenwerkingspartners. Op basis van de structuren van de PRO heeft de Algemene Vergadering hierin het laatste woord.

Voorzitter Gerold Sewcharan riep de leden van de PRO op om alert te zijn op iedere vorm van verdeeldheid. ‘Wij mensen zijn van nature ingesteld om elkaar te helpen. Indien Suriname kiest voor beleid en regeerverantwoordelijkheid van de PRO, zal Suriname weer worden tot een trotse natie die haar lot weer in eigen handen zal krijgen’.

BEKIJK OOK
Klant gaat ervandoor met geldtrommel winkelier

De politieke leiders bekrachtigden het gekozen beleid van de PRO. Curtis Hofwijks benadrukte dat in de visie van de PRO, de mens onze belangrijkste bron van rijkdom is.

Joan Nibte, benadrukte dat elk lid zich zal terugvinden in de wijze waarop de partij wordt bestuurd door wanneer zij meedenkt in het beleid en vanuit de ressorten en wijken input en feedback hierover geeft.

Bryan Boerleider, constateert moreel verval en dat is vooral duidelijk te merken in de politiek, echter is de afgelopen periode meer dan duidelijk naar voren gekomen dat wij als trotse Surinamers voldoende talent bezitten, hetgeen ook wereldkundig wordt gemaakt.