Jurel wil dringende regelgeving op zwaartransport in Para

De wegen en bruggen in het district Para worden kapotgereden en de veiligheid van weggebruikers wordt in gevaar gebracht. Ook de elektrische kabels van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) en kabels van Telesur worden steeds stuk getrokken door onder andere containertransport. De Inheemse dorpen moeten het ontgelden door af en aan te reizen over de haast onbegaanbare wegen. Controle en sanctie op zwaartransport ontbreekt, schrijft BIC Para.

De volksvertegenwoordigende organen in Para, de politie en de bestuursdienst hebben gisteren overleg gepleegd over zwaartransport in het district. Op de primaire wegen is er continu transport van rondhout, sedimenten, brandstof en andere grote ladingen bestemd voor bedrijfsvoeringen in Para en de grensdistricten.

Gebleken is dat de veiligheidsactoren niet adequaat kunnen optreden tegen overtreders van de maximaal toegestane aslast, vanwege het ontbreken van formele wetgeving en controlefaciliteiten. De politie beschikt niet over weegbruggen/weegmatten en andere faciliteiten om overtreders staande te houden en beslaglegging te plegen.

Er is steeds gepoogd om de conditie van de wegen in het achterliggend gebied te besparen middels het reduceren van de houtproductie, maar deze maatregel is niet vastgelegd bij wet. Afspraken tussen de districtsleiding, het traditioneel bestuur en ondernemers worden derhalve vaak niet nageleefd.

Districtscommissaris Armand Jurel heeft de volksvertegenwoordigers gevraagd om de handen in elkaar te slaan en voorstellen te doen aan de regering om te komen tot regelgeving. De burgervader zal in de komende dagen werkbezoeken afleggen in het Carolinagebied en zal overleg plegen met de traditionele besturen over deze kwestie.(GFC)

Overige berichten