Jurel blij met aandacht leiding RGB voor grondvraagstukken

“Dc yu no ‘ab wan gron gi mi?” heeft de districtscommissaris van Para, Armand Jurel, vaker moeten aanhoren. Dit zei de burgervader tijdens de afgifte van grondbeschikkingen aan bewoners van zijn district in het MTC Centrum afgelopen zondag.

Hij maakte zijn gehoor duidelijk dat hij slechts advies kan uitbrengen aan de instanties die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van grondbeschikkingen. De districtscommissaris sprak van een mooie dag waar heel veel van zijn burgers naar hebben uitgekeken.

Grondaanvragen zijn volgens de burgervader een bron van jarenlange frustraties voor families geweest. Zijn district is hierop geen uitzondering geweest. De districtscommissaris is daarom blij dat dit vraagstuk serieuze aandacht heeft van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB).

De burgervader maakte gebruik van de gelegenheid om diegene die grond illegaal bezetten te waarschuwen. “Het is verboden grond illegaal te bezetten. De mensen die dat doen riskeren een gevangenisstraf van vier jaar. Deze overheid doet er alles aan om op basis van algemene beginselen van behoorlijk bestuur, gronden toe te kennen op een transparante manier aan hen die behoefte daaraan hebben. Pasensi na wan bita bon ma den froktu switi fu nyan,” moedigde de burgervader diegene aan die nog niet in aanmerking zijn gekomen voor een grondbeschikking om het geduldig af te wachten.(GFC)