Junior veeteeltvoorlichters worden klaargestoomd

GFC NIEUWS- De junior veeteeltvoorlichters van het Directoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, worden klaargestoomd voor hun werk.
Na een serie theoretische veeteelttrainingen, waaronder de Good Agriculture Practice (GAP) training in de melkveehouderij en een pluimveetraining, lopen ze mee bij de voorlichtingsdagen van de senior veeteeltvoorlichters.
Het eerste veldbezoek was een oriёntatiebezoek aan de Staatsboerderij. Hierna zijn er met de senior veeteeltvoorlichters verschillende bezoeken afgelegd aan de verschillende productiebedrijven in het veld.
Afgelopen week brachten zij een veldbezoek aan het rundveebedrijf van de familie Ramcharan gevestigd in het district Commewijne te Meerzorg. Daar hebben zij praktische kennis opgedaan waarbij de aspecten van huisvesting, voeding, verzorging en goede melktechnieken zijn belicht.
Het familiebedrijf telt 28 runderen, waarvan 8 melkvee en 20 slachtvee. Van de veehouder kregen de junior veeteeltvoorlichters informatie mee over onder andere de melkproductie en de voeding welke de runderen op dag basis krijgen.
Het is van belang dat de junior veeteeltvoorlichters de praktische kennis in de veehouderij opdoen, alvorens optimaal te kunnen worden ingezet om de samenleving, van dienst te kunnen zijn.
Bij de presentatie van het jaarprogramma van het directoraat Veeteelt voor 2020 eerder deze maand, heeft fungerend directeur Veeteelt, Virginia Popken, de doelstellingen van dit directoraat benadrukt.
Deze houden in, het garanderen van de voedselzekerheid en voedselveiligheid door middel van het verlenen van diensten aan de veeteeltsector middels het scheppen van voorwaarden die gericht zijn op de verhoging van de productie en de productiviteit, het ondersteunen van de wenselijke ontwikkelingen in de veeteeltsector middels aangepast onderzoek, training en voorlichting. Het trainen van de junior voorlichters ten dienste van de gemeenschap past hier volledig in.

Overige berichten