fbpx

Jongerenleider ABOP doet overstap naar HVB

GFC NIEUWS- Jermain Ligeon, jongerenadviseur van de ABOP en tevens ressort coördinator Koewarasan is dinsdagavond met zijn gevolg officieel toegetreden tot de Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB).

Deze stap die hij ook per brief heeft medegedeeld aan het bestuur van ABOP, heeft hij gedaan uit onvrede en teleurstelling over de respectloze behandeling die hij kreeg van het hoofdbestuur met name de ondervoorzitter Martinus Bordo.

Volgens Ligeon die landelijk opereert is met het vertrek van zijn achterban de kans van de gele partij op een zetel in Wanica nu een verkeken zaak.

BEKIJK OOK
Oproep aan volk van Suriname: kies een goeie leider en niet een politicus bij de eerstvolgende verkiezingen

“Ze weten niet niet dat ze de motor van Wanica hebben laten gaan”, volgens Ligeon.

“In ieder geval weet ik dat bij de HVB een ieder met respect wordt behandeld en er niet denigrerend met geld wordt rondgestrooid.”

Aan partijleider Raymond Sapoen beloofde hij overal inzetbaar te zijn en ook een bijdrage te willen leveren aan het verkiezingsprogramma.

In het bijzonder wil hij zich sterk maken voor regulering van de ongecontroleerde houtkap in het achterland en een prijsbevriezing van levensmiddelen.