Jongeren voelen zich sterk in de steek gelaten en miskend

INGEZONDENMet onverdeelde aandacht heb ik de uiteenzetting van de president mogen volgen, tijdens de ‘algemene politieke beschouwingen’ in DNA gehouden op 8 juni.

De president heeft het voornamelijk gehad over het Herstelplan 2020 – 2022 met daarin maatregelen die genomen zijn of genomen zullen worden om de economie van ons geliefd land te herstellen en weer op de rails te brengen.

Kort voor het eind van zijn betoog, had ik als jeugdvertegenwoordiger nog de hoop dat hij enige aandacht zou schenken aan de jongeren of de jeugd die ook gebukt gaat onder de huidige financieel- economische situatie in het land en het ergens niet meer zien zitten. Maar helaas, die hoop werd heel gauw een zware teleurstelling.

OOK INTERESSANT
Douane Nederland ontdekt cocaïne naast levende vissen op Schiphol

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: 15-jarig meisje tijdens het zwemmen gedood door bliksem

In het sociaal pakket aan maatregelen heb ik slechts de verhoging van de kinderbijslag mogen opvangen die ik inderdaad toejuich.

Maar dit is nog lang niet voldoende om onze jeugdigen m.n. onze leerlingen en studenten maar ook zij die zich niet in het formeel onderwijsproces bevinden over de brug te helpen tijdens deze periode van crisis. Hoe voorkomen wij jeugdcriminaliteit, drop-outs, jeugddepressie enzovoorts.

OOK INTERESSANT
Automonteurs in Suriname bedriegen klanten met zelfgemaakte bonnen

President waar blijvende ondersteunende maatregelen voor onze jongeren?

Denkende aan: studietoelagen, studiefinanciering, studiebeurzen, internetsubsidie enzovoorts. In elk geval de basisbehoefte, het fundament om onze toekomst te garanderen in de tijd van crisis.

Dit getuigt weer van het feit dat wij als jeugdvertegenwoordigers niet gekend zijn, noch zijn betrokken bij het samenstellen van het herstelplan, anders hadden wij u hierop geattendeerd.

Onze toekomst is totaal uitzichtloos.

Dwight Prade
CARICOM-jeugdambassadeur Suriname 2019 – 2021

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]