Jongeren verdommen dankzij opvoeding, onderwijs en technologie

Jongeren worden steeds dommer. Dat is de conclusie van een groep Noorse wetenschappers. Zij constateren dat de naoorlogse trend van toenemende intelligentie is gestopt.

Na de Tweede Wereldoorlog gingen de intelligentiequotiënten (IQ’s) van jonge mensen gestaag omhoog. Dat werd het flynneffect gedoopt, naar de Nieuw-Zeelandse onderzoeker James Flynn.

‘Als we onze studenten ervan kunnen overtuigen dat spelling, interpunctie en correct taalgebruik minder belangrijk zijn dan inhoud, zullen we een voornaam obstakel voor de ontwikkeling van hun schrijfvermogen uit de weg hebben geruimd.’

De Volkskrant: Verdomming en infantilisering

Hij had ontdekt dat het gemiddelde IQ ieder decennium met ongeveer drie punten steeg.

Infantilisering

Onderzoekers van het Ragnar Frisch Centrum voor Economisch Onderzoek in Oslo merkten echter dat het flynneffect over zijn piek heen is.

De studie onthulde dat de IQ-punten van de geteste personen een hoogtepunt bereikten bij degenen die in 1975 waren geboren, terwijl mensen die in 1991 werden geboren vijf punten lager scoorden.

Opvoeding

Volgens de wetenschappers kan deze verschuiving te wijten zijn aan vele factoren, bijvoorbeeld de manier waarop kinderen opgevoed en opgeleid worden.

Zo wordt er minder gedrild bij vakken als wiskunde en talen; daarnaast wordt veel meer tijd besteed aan televisie kijken, smart phones en andere technologieën.