Jongeren organiseren Fire Preparedness & Response Workshop

Op zaterdag 22 september wordt de Fire Preparedness & Response Workshop op het KKF- beursterrein georganiseerd. Deze workshop is mogelijk gemaakt door tussenkomst van enkele actieve Surinaamse jongeren en de Amerikaanse ambassade, welke hen in de gelegenheid stelt om op het gebied van disaster management, een fundamentele bijdrage te leveren aan de veiligheid van de Surinaamse gemeenschap.

Het doel van dit project is om samen te werken met diverse stakeholders om een veilige, bewuste en gezondere gemeenschap te creëren, door lokale burgers de tools en kennis over onder andere brandpreventie aan te reiken.

Het team is momenteel bezig met het binnenhalen van de registraties en het uitnodigen van diverse NGO’s, buurtorganisaties, onderwijsinstellingen, jongerenverenigingen en het bedrijfsleven. De bedoeling is om zoveel mogelijk deelnemers te krijgen die worden afgevaardigd door hun organisatie, zodat zij de opgedane kennis achteraf kunnen delen met hun collega’s.

Er kunnen maximaal 100 personen deelnemen aan deze geheel kosteloze workshop en daarom roept het team geïnteresseerden op om contact op te nemen. Dit kan via de Facebookpagina: Suriname Fire Awareness.

Overige berichten