Jongeren Informatiebeurs op 27, 28 en 29 juli online

GFC NIEUWSREDACTIE- De Stichting Jongeren Welzijn organiseert sedert haar oprichting in 1994 al ruim 20 jaar de Jongeren informatiebeurs.

Dit groots educatief evenement is bedoeld om jongeren (al dan niet schoolgaand of werkend) en hun ouders te informeren over o.a. opleidingen, trainingen, ondernemerschap en hulp/dienstverlening aan de jeugd. Dat moet ze in staat stellen bewuste keuzes te maken voor wat betreft hun carrièreplanning en persoonlijke ontwikkeling.

De beurs die in het verleden werd gehouden in het toenmalig Flamboyant Park en later in de KKF-Beurshal, heeft steeds duizenden bezoekers getrokken en is een niet meer weg te denken evenement in onze samenleving.

Vanwege de Covid-19-pandemie is de beurs in 2020 en 2021 online georganiseerd. Ook die opzet was succesvol en dat bleek onder andere uit de optimale participatie van jongeren tijdens de interactieve virtuele sessies en de honderden vragen die dagelijks werden gesteld via de Facebookpagina van de stichting.

Hoewel de Covid-19-maatregelen in ons land intussen enorm zijn versoepeld, acht de stichting het verantwoord ook in 2022 de beurs online te organiseren.

Covid-19 is immers niet verdwenen en het is zonder meer van belang nog steeds rekening te houden met de Mohana regels die de status van dringend advies hebben gekregen.

OOK INTERESSANT
Arrestatie 30-jarige man na vuurwapenvondst bij verdacht geparkeerd voertuig

Ook dit jaar zal de organisatie via haar Facebookpagina ervoor zorg dragen dat de doelgroep toegang heeft tot live sessies en online platformen om zodoende aan de nodige informatie te komen over de instituten die deelnemen aan de beurs.

Zo zal er onder andere informatie verstrekt worden door de Anton De Kom Universiteit van Suriname, diverse HBO-opleidingen (van de overheid en particulier) en het Bureau Onderwijs en Studiefaciliteiten van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

De Stichting Jongeren Welzijn geeft met de Jongeren informatiebeurs 2022 online wederom invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en rekent daarom op maximale participatie van de doelgroep.

Voor alle updates wordt verwezen naar de Facebookpagina van de stichting en actualiteiten programma’s via diverse media.