Jongeren Informatiebeurs 2020 van de baan

GFC NIEUWS- De Stichting Jongeren Welzijn wenst middels dit persbericht te kennen te geven dat vanwege de Covid-19-pandemie de geplande Jongeren Informatiebeurs 2020 geen voortgang zal vinden.
De beurs die gehouden zou worden in de periode 17 tot en met 19 juni, hopen wij op een later tijdstip uit te voeren. Uiteraard zal de samenleving hierover tijdig geïnformeerd worden, laat de organisatie weten.
De beurs gaat door voor een van de grootste educatieve evenementen in ons land waar onderwijsinstellingen, overheidsorganisaties, ngo’s, bedrijven en allerlei andere instanties voornamelijk jongeren van informatie voorzien.
De Jongeren Informatiebeurs heeft sinds 2001 een bijzondere groei doorgemaakt en is een niet meer weg te denken evenement in onze samenleving. De Stichting Jongeren Welzijn voelt zich daarom verplicht voor dit jaar in aangepaste vorm in te spelen op de behoefte aan informatie van de doelgroep en is reeds nu bezig de nodige stappen daartoe te ondernemen. Nadere berichten daaromtrent volgen nog.
De Stichting bedankt alle stakeholders voor het in haar gestelde vertrouwen en roept een ieder op om de Covid – 19 maatregelen in acht te nemen.

Overige berichten