487 jongeren in Commewijne lieten zich vandaag vaccineren met Pfizer

GFC NIEUWSREDACTIE- Jongeren van het district Commewijne in Suriname hebben zich massaal laten vaccineren met het Pfizer-vaccin.

Zij hebben vandaag gehoor gegeven aan de oproep voor de vaccinatiecampagne op het terrein van Krama’s Place, in het ressort Tamanredjo op Commewijne.

Het betrof de tweede vaccinatie-activiteit op voornoemde locatie.

Voorafgaand hieraan is er via diverse sociale mediakanalen aan eenieder vanaf 12 jaar een oproep gedaan zich te laten inenten met het Pfizer-vaccin.

Vóór 12.00 uur ’s middags hadden al meer dan 200 jongeren zich aangemeld. Uiteindelijk zijn er 487 prikken gezet.

Hakiem Lalmahomed, initiatiefnemer tevens coördinator van de vaccinatiecampagne, acht het van belang dat jongeren zich laten vaccineren om zodoende beschermd te zijn tegen het coronavirus. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen heeft het onderwijssysteem veel stremming ondervonden.

‘’Ons onderwijs, de jeugd en de toekomst zijn belangrijk,’’ zegt Lalmahomed met het oog op de start van het nieuwe schooljaar op maandag 11 oktober. Hiermee benadrukt hij tevens de importantie van vaccinatie voor de doelgroep.

De initiatiefnemer heeft de volledige ondersteuning gehad van de parlementariërs Roy Mohan en Soerjani Mingoen-Karijomenawi, ressortraadsleden van Commewijne, Vereniging Jongeren Commewijne en VHP-jongeren Commewijne.