Jongeren Brokopondo geïnformeerd over overname stuwdam en olievondst

GFC NIEUWS- Jongeren van Brownsweg zijn door minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen geïnformeerd over de overname van de Afobaka stuwdam alsook de aardolievondst voor de kust van Suriname.
De infosessie geschiedde op verzoek van de jongeren zelf. Zij benaderden de bewindsman hiervoor nadat hij eerder deze maand in Paramaribo op verzoek van de UN SDG’s Youth Ambassadors een infosessie had geleid.
Volgens de bewindsman hebben de jongeren de bijeenkomst op Brownsweg zelf georganiseerd en ook zelf hiervoor gemobiliseerd.
Zij wensten voorgelicht te worden over de ontwikkelingen die in Suriname plaatsvinden. “Ik heb het moment aangegrepen om inderdaad die jongeren die informatie te verschaffen, maar zeker ook te motiveren en aan te geven dat Suriname grote ontwikkelingen te wachten staan”, aldus minister Akiemboto, die zijn gehoor ook voorhield dat die zich moet voorbereiden op de aanstaande ontwikkelingen door naar school te gaan en eventueel een onderneming starten.
De sessie richtte zich specifiek op de informatie met betrekking tot de overname van de dam. Hierbij ging de bewindsman in op de feiten, het proces naar de overname en de discussiepunten.
Minister Akiemboto zegt dat er heel wat ruis is geweest rond de overname van de stuwdam en meent dat het van belang is dat de jongeren first hand informatie krijgen. Zij kregen ook de gelegenheid vragen te stellen aan de bewindsman.
Het betrof voornamelijk jongeren op VOJ-niveau, maar ook GLO’ers, van bijkans alle dorpen in Brokopondo. De NH-minister Is op basis van de gestelde vragen en de interesse waarmee de jongeren hebben zitten luisteren, tevreden. “Ze lieten zich niet afleiden en het heeft de indruk gelaten dat ze iets hebben meegepikt.”
Minister Akiemboto adviseert de schoolgaande jeugd om in zichzelf te blijven investeren, niet alleen om de cyclus in hun omgeving te doorbreken, maar ook een bijdrage aan die omgeving te leveren en hun toekomst veilig te stellen.
De bewindsman benadrukt dat het leven altijd zijn uitdagingen heeft, maar de sleutel is hoe je ermee omgaat, er bovenop komt en verder gaat. Hij legt er de nadruk op de de jeugd van Brownsweg zeker door te lezen de taalbarrière kan doorbreken, omdat onderwijs formeel in het Nederlands wordt verzorgd.
Tathana Losche, Odette Asodanu en Gilton Amoksie behoorden tot de groep jongeren die op de infosessie aanwezig waren. Zij toonden zich ingenomen met de door minister Akiemboto verschafte informatie. “Het was zeker nodig, vooral als het gaat om de geschiedenis van de stuwdam”, zegt Losche.
Asodanu en Amoksie stelden de informatie over de aardolievondst zeer op prijs.

Overige berichten