Jonge Surinaamse pelgrims naar WJD Panama 2019

‘Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord’ (Lucas 1:38). Dat is het thema van de Wereldjongerendagen (WJD) die gehouden zullen worden in Panama van 22-27 januari 2019. De WJD is een ontmoeting van jongeren uit de gehele wereld met de paus in een dynamische, religieuze en culturele zetting voor persoonlijke en geestelijke verdieping en vernieuwing. Ook vanuit Suriname zullen er jonge pelgrims aan deze WJD deelnemen.

De Surinaamse delegatie bestaat uit 11 personen: Vianey Kisman, Nadirah Baldewsingh en pater Kumar (Heilige Drie Koningen), Darmiso Misidjang en Tiara Misiedjan (St.-Clemens), Ciranoush Oedit (Mary Guide of the Wander), Jegisti Ravenberg (Heilige Familie), Charles Chang (journalist voor de Ware Tijd en Omhoog, Lieve Vrouw van Nazareth), zuster Elisabeth, zuster Boomiki en Gerda Misidjang.

Aan het geheel is een voorprogramma gekoppeld te weten the days in the diocese van 17-20 januari in verschillende bisdommen van Panama en Costa Rica. Gedurende deze periode zal de Surinaamse delegatie zich aansluiten bij de Nederlandse delegatie in Panama en participeren aan verschillende activiteiten in de parochie van San Isidro Labrador in Soná en van het bisdom Santiago. Vervolgens verplaatst de delegatie zich naar Panama City voor het hoofdprogramma van WJD.

Voorbereiding

De voorbereidingsperiode die begon in oktober was kort en hectisch. Het voornaamste doel is de geestelijke en persoonlijke voorbereiding van de jongeren als individu en als groep in het bijzonder, zodat de jongeren een hechte band met elkaar kunnen ontwikkelen. Inhoudelijk is de voorbereiding gericht op de verschillende catecheselessen van WJD, gebed, bestudering van het thema en de patroonheiligen alsook teambuilding games en gezellig samenzijn om de onderlinge band te versterken.

Ter afsluiting van de voorbereidingsperiode wordt een boeteviering- en zendingsdienst gehouden. Fundraising is ook deel van het voorbereidingsproces om de hoge kosten te kunnen dekken. Zo hebben de jongeren in parochieverband verkoopochtenden gehouden en andere activiteiten georganiseerd om aan financiële middelen te komen, maar ook weldoeners die het jongerenwerk een warm hart toedragen hebben een financiële bijdrage geleverd.

Daarnaast heeft de groep als gezamenlijke fundraisingsactiviteit truitjes verkocht. Deze truitjes zijn nog steeds verkrijgbaar bij de jongeren en bij het pastoraal centrum van het bisdom voor SRD 75 per stuk.

Opo yari-dienst

Tijdens de opo yari-dienst van de Katholieke Jongeren Suriname (KJS) op 12 januari zal de dienst speciaal opgedragen worden voor het welslagen van onze deelname aan de WJD in Panama en een diepe persoonlijke ontmoeting met Christus voor de pelgrims op voorspraak van Moeder Maria. Aan het eind van de dienst zullen de jonge pelgrims een speciale zendingszegen ontvangen.

De groep vertrekt op 14 januari en reist via Aruba naar Panama.(GFC)

Overige berichten