Jones’ misvatting van waarheidsvinding in 8 Decembermoordproces

OPINIE– De recente opvatting van Ebu Jones, parlementslid van de NDP, dat er geen waarheidsvinding zou plaatsvinden in het 8 decembermoordproces in Suriname, is een misperceptie die niet overeenkomt met de werkelijkheid.

Jones lijkt een verouderd standpunt te ventileren en het is belangrijk dat hij begrijpt dat een rechtsstaat gebaseerd is op het principe van gelijkheid voor de wet en het bestraffen van misdaden.

Ook zou juist hij als jurist moeten begrijpen dat de waarheidsvinding al plaatsvindt en wel in de rechtszaal.

Het is van cruciaal belang dat de hoofdverdachte Desi Bouterse, veroordeeld wordt om de Surinaamse rechtsstaat en het principe van rechtvaardigheid te handhaven.

Een veroordeling zou een duidelijk signaal afgeven dat niemand boven de wet staat, ongeacht zijn positie of politieke invloed.

Bovendien zou een veroordeling van Bouterse hem verantwoordelijk stellen voor zijn daden en een precedent scheppen voor de toekomst.

OOK INTERESSANT
Suriname's jeugdige natie: Een erfenis van gebroken beloftes en verloren hoop

Het zou tevens een afschrikkend effect kunnen hebben op anderen die overwegen vergelijkbare misdaden te begaan. Het waarborgen van verantwoordelijkheid en afschrikking zijn essentiële aspecten van een rechtssysteem.

Voor de nabestaanden van de slachtoffers van de 8 decembermoorden is het verkrijgen van rechtsherstel en erkenning van groot belang.

Een veroordeling van Bouterse zou bijdragen aan een gevoel van gerechtigheid en erkenning van het leed dat hen is aangedaan. Het zou hen ook helpen bij het verwerken van hun verlies en trauma.

Een veroordeling in deze zaak zou tevens een krachtig signaal sturen naar toekomstige machthebbers dat het plegen van ernstige mensenrechtenschendingen serieuze gevolgen heeft.

Het kan helpen vergelijkbare misdaden in de toekomst te voorkomen, omdat potentiële daders de mogelijke straf en rechtsgevolgen zouden overwegen voordat ze dergelijke daden begaan.

Daarnaast is het belangrijk om op te merken dat Suriname partij is bij verschillende internationale mensenrechtenverdragen, waaronder het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

OOK INTERESSANT
Het stille gevaar van paspoortenfraude

Een veroordeling van Bouterse zou een positieve stap zijn om aan deze verplichtingen te voldoen en de geloofwaardigheid van het land op het gebied van mensenrechten te versterken.

Het is essentieel dat de rechtszaak rondom de 8 decembermoorden zich richt op waarheidsvinding en het waarborgen van gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Een veroordeling van de hoofdverdachte, Desi Bouterse, is een belangrijke stap in deze richting.

Het is daarom van groot belang dat Jones zijn standpunt heroverweegt en erkent dat waarheidsvinding en veroordeling hand in hand gaan om een rechtvaardige samenleving op te bouwen.

Sunil Oemrawsingh
Voorzitter Stichting 8 december 1982

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud