fbpx

Johan van Huyssteen nieuwe general manager Newmont Suriname

De leiding van Newmont Suriname is op 16 oktober 2017 gewijzigd. Johan van Huyssteen bekleedt vanaf die datum de functie van general manager van de Merian Operatie en zal de uiteindelijke verantwoordelijkheid hebben voor het succes van de Merian mijn, waarin hij zal worden ondersteund door Senior Director External Relations, Albert Ramdin en zijn team.

De Managing Director van Newmont Suriname, Adriaan van Kersen, zal ingaande 10 november 2017 niet langer het aanspreekpunt van het bedrijf in Suriname zijn.

Van Kersen is zes jaren lang de motor achter de activiteiten van het bedrijf in Suriname geweest.

Hij heeft met zijn brede ervaring en kennis Newmont Suriname bijgestaan bij de totstandkoming van de Delfstoffenovereenkomst met de Republiek Suriname, en heeft vervolgens het bedrijf genavigeerd bij het uitrollen van het Merian Project.

De constructie van de Merian goudmijn en de productie- en verwerkingsfaciliteiten, alsook de start van de commerciële productie van de Merian goudmijn in oktober 2016 hebben onder meer onder zijn leiding plaatsgevonden.

OOK INTERESSANT
AWJ-minister Mac Andrew lanceert traject voor verkiezingen Jeugdraad

Adriaan van Kersen die tijdens deze fundamentele fase de opbouw van het bedrijf in Suriname heeft geleid zwaait nu dus officieel af.

Albert Ramdin, Senior Director External Relations blijft verantwoordelijk zijn voor de relaties met de Surinaamse regering, Institutionele Betrekkingen, Communicatie en Social Responsibility.

Als General Manager Merian Operations zal van Huyssteen evenals Ramdin rapporteren aan de Regional Senior Vice President, Zuid Amerika, Dean Gehring. Beiden zullen ook lid zijn van het Zuid-Amerikaans Regionaal Leiderschaps Team.

Ramdin en van Huyssteen hebben de taak om voor lange termijn waarde voor de partners en belanghebbenden te blijven creëren en Newmont’s activiteiten in Suriname veilig, winstgevend en verantwoordelijk te laten verlopen.

Johan van Huyssteen is vanaf 2009 aan Newmont verbonden in verschillende posities.

Newmont blijft zich inzetten voor duurzame ontwikkeling in de gastgemeenschappen en het creëren van meer waarde door middel van het ontplooien van veilige en verantwoorde mijnbouwactiviteiten.(GFC)