Joan Wielzen toegelaten tot DNA

Joan Wielzen is vandaag toegelaten tot De Nationale Assemblee(DNA). Ze volgt Remi Tarnadie op die is benoemd tot districtscommissaris van Coronie.

De pas toegelaten volksvertegenwoordiger uit Coronie heeft als prioriteit te werken aan het versterken van gezinnen op sociaal, economisch en maatschappelijk vlak. Zonder sterke gezinnen kan er weinig in de samenleving gedaan woorden, is haar mening.

Ze streeft ernaar de sociaal maatschappelijke zorg en het kader dat deze ontwikkeling voorstaat, te versterken. Als voorbeeld noemt ze het meldpunt voor kinderbescherming waarbij bij de opening in 2016 de noodzaak duidelijk was maar dat qua hulpverlening er weinig kon gebeuren vanwege het gebrek aan kader.

Waar ze ook haar aandacht aan zal schenken is het toepassen van differentiatie binnen het onderwijssysteem. In 2020 moet Coronie over een groep leerkrachten met een bachelorsgraad beschikken die gedifferentieerd onderwijs zal aanbieden.

Verder ziet ze ICT ook van belang in de verdere ontwikkeling van zowel het district als het land. Wat verder volgens haar niet verwaarloosd mag worden is de duurzame ontwikkeling van de agrarische sector en de pluimvee die grote prioriteit geniet.

Ook wijst Wielzen op agro-toersime die een grote toeristische waarde heeft en kan uitgroeien tot duurzame industrie. Ze benadrukt dat Coronie een enorme ontwikkelingspotentie heeft. Wielzen is de mening toegedaan, dat het nu tijd is dat Coronianen als collectief de verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van het district.

DNA -voorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei dat het werk van een parlementariër niet eenvoudig is. Het gaat niet alleen om het bijwonen van openbare vergaderingen, maar ook andere vergadering binnen het parlement. Daarnaast eist de achterban ook de nodige aandacht, zei de DNA-voorzitter.(GFC)

Overige berichten