Jeugdambassadeurs betreuren recente verontrustende situatie op scholen

De UN SDG Jeugdambassadeurs, Sivern Hammen en Chermain Pansa, en korps betreuren de afgelopen verontrustende gebeurtenissen op de scholen te Latour, Ramgoelamweg en omgeving.

Gelet op UNSDG Goal 4: Quality Education, is het belangrijk dat de jeugdvertegenwoordigers het doel van duurzaam onderwijs onderstrepen. “De kwaliteit en duurzaamheid van ons onderwijsproces moet gegarandeerd zijn en moet ten alle tijden geschieden in een veilige omgeving. De jeugd staat centraal in deze en moet ervoor zorg gedragen worden dat de veiligheid op alle scholen over het hele land gewaarborgd wordt.”

De jeugdambassadeurs pleiten voor het verlenen van professionele hulp en bijstand aan de leerkrachten en leerlingen die getraumatiseerd zijn door de gebeurtenissen.

“Wij juichen het toe dat de regering terstond maatregelen getroffen heeft, waarbij de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw en de directeur van het ministerie van Onderwijs Wetenschap en cultuur, Natasia Bennanon, zijn uitgekomen. Ook zal het nationaal leger worden ingezet voor de bewaking op de scholen”.

“Wij spreken de leerkrachten die dagelijks hun krachten geven op de verschillende scholen moed in om door te gaan met het goede werk dat zij dagelijks verzetten. De jongeren die getuige of zelfs ook slachtoffer zijn geweest van dit voorval roepen wij op om niet op te geven. Wij als jongeren zijn de toekomst van het land, laten wij ervoor zorg dragen dat wij elkaar de hand toereiken om samen dit schooljaar succesvol af te ronden. Wij zijn sterke jongeren van dit land en zullen als nooit tevoren hard moeten werken aan de ontwikkeling van ons geliefd land Suriname!”

Overige berichten