fbpx

Jeugd Correctie Centrum moet van de grond komen

Minister Stuart Getrouw en de directie van het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) zijn geïnformeerd over de herstart van het project Jeugd Correctie Centrum (JCC). De coördinator van het Jeugd Correctie Centrum, Georgine Acton, gaf met ondersteuning van procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday een uitgebreide presentie over het project.

In haar presentatie ging Acton in op het proces van de herstart van de bouw. Op het terrein waar het modern centrum moet komen te staan op Santo Boma, was er reeds gestart met de uitvoering van het project. Door tal van redenen is het traject niet doorgegaan. Haar is in 2017 gevraagd om de reorganisatie van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) ter hand te nemen en meteen hieraan ook het plan van JCC op te pakken. Omdat er veel stagnaties waren, wil zij geen tijd meer verliezen.

“Het is nu tijd voor actie. Laten we vooruitblikken en samen kijken hoe we met z’n allen ervoor kunnen zorgen dat dit plan verder wordt uitgevoerd. Ik heb niet gekozen om een strategisch plan te maken, ook geen beleidsplan, maar ik weet dat er actie moet komen”, zei Acton tijdens de presentatie.

Er is veel voorbereiding aan vooraf gegaan om te komen tot deze stap. Het project is een vervolg op dat van het Jeugd doorgangscentrum ‘Opa Doelie’ en zal bijdragen aan het corrigeren van het gedrag van jeugdigen die door criminele activiteiten in aanraking zijn gekomen met de politie.

BEKIJK OOK  Ambassadeur voor Suriname op Cuba bespreekt doelen met DNA-voorzitter

Acton lichte dit doel van het JCC verder toe en wees op de ondersteuning van de betrokken actoren, partners en de werkwijze van de verdere uitvoering van het project.

Door het architectenbureau KDV-architects is er een inventarisatie gemaakt van wat er al staat op het 9-hectare terrein te Santo Boma en wat er nog meer nodig is om het project opnieuw te starten. Er is meer dan 2 miljoen USD nodig voor de uitvoering.

Volgens de pg was de sessie meer bedoeld om de belangstelling van de minister te wekken om betrokken te zijn aan het project en een bijdrage te leveren. De minister gaf aan er meer van bewust te zijn dat indien er niet tijdig gezorgd wordt voor de juiste opvang en nazorg van kinderen, er een averechtse doorwerking kan plaatsvinden. Hij zegt volledig achter dit project te staan.(GFC)