JCI Paramaribo wil bewustwording over kanker vergroten

GFC NIEUWSREDACTIE- In het jaar 2021 zal JCI Paramaribo zich onder andere sterk maken voor Sustainable Development Goal (SDG) 3: ‘Good Health and Well-Being’.

Er zal voornamelijk invulling gegeven worden aan dit doel door regelmatig bewustwording te creeëren bij de Surinaamse samenleving over verschillende gezondheidsaspecten. De uitvoering zal voornamelijk plaatsvinden in de vorm van health webinars.

In verband hiermee organiseerden zij op 4 februari 2021 de kick-off: ‘JCI Paramaribo Cancer Awareness Webinar’, in het kader van ‘World Cancer Day’.

Op ‘World Cancer Day’ wordt aandacht besteed aan het vergroten van het bewustzijn rondom kanker en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen. Deze internationale bewustwordingsdag is ingesteld door de World Health Organization (WHO).

In Suriname is kanker momenteel de tweede belangrijkste doodsoorzaak. Het aantal sterfgevallen door kanker is de afgelopen tien jaar aanzienlijk toegenomen. De meest voorkomende kankersoorten in Suriname zijn: borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker bij de vrouwen en prostaatkanker, longkanker, darmkanker en kanker in het hoofd-halsgebied bij de mannen.

Het recht op gezondheid is verankerd in het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten van 1966 en artikel 36 van de Surinaamse Grondwet. Dit omvat het recht van iedereen op de preventie en behandeling van een slechte gezondheid, om beslissingen te nemen over de eigen gezondheid en om met respect en waardig te worden behandeld. Ook de meeste Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), waar ook Suriname zich aan heeft gecommitteerd.

Bewezen is dat ongeveer 40% van alle kankergevallen kan worden voorkomen door de belangrijkste risicofactoren te vermijden, voornamelijk: tabaksgebruik, overmatig alcoholgebruik, ongezonde voeding en lichamelijke inactiviteit.

JCI Paramaribo is daarom op verschillende fronten op eigen initiatief en met ondersteuning van partners bezig om te helpen aan het vergroten van die bewustwording onder de verschillende doelgroepen in de Surinaamse samenleving.

De 5 sprekers die vanuit hun specialisatie de webinar ondersteund hebben, zijn : Robert Mehilal (Radiotherapeut-Oncoloog), Nensy Bandhoe (Executive Director van Stichting Lobi Health Center), Kenneth Slijngard (medicus bij Stichting Lobi Health Center), Marlene Anantoewe (hoofd Verpleegkundige van de Oncologie Unit in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo) en Nicole Fernandes (Radioloog in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo)

Het thema voor dit jaar is “Ik ben en ik wil”. Vanwege de pandemie waarmee wij allemaal geconfronteerd zijn, is het belangrijk dat wij extra aandacht hebben voor de impact van kanker, aangezien mensen met onderliggende ziekten een verhoogd risico hebben op COVID-19-besmetting.