fbpx

JCI Paramaribo tekent samenwerkingsovereenkomst met KES

JCI Paramaribo en het Kennis – en Expertise centrum Suriname (KES) zijn op donderdag 12 juli 2018 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Beide partijen zullen samenwerken aan ontwikkeling van jonge burgers en ontwikkelingsmogelijkheden creëren voor groei in leiderschapsvaardigheden en actief burgerschap.

Het JCI Paramaribo bestuur van 2018 heeft als jaar thema Connect, Collaborate, Change. In dit kader richt de organisatie zich op het vormen van duurzame strategische partnerschappen. Investeren in haar leden en bijdragen aan de samenleving kan actief burgerschap teweeg brengen, welke vervolgens bijdraagt tot de verdere ontwikkeling van samenleving.

Het Kennis- en Expertise centrum Suriname staat bekend als organisatie die zich inzet voor leiderschapsontwikkeling in Suriname. Wat van essentieel belang is voor de ontwikkeling van actieve burgers.

Robby Rijssel, Managing Director van KES, geeft aan dat de samenwerking met JCI Paramaribo vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid van belang is. KES wil graag de kennis en ervaring die zij hebben op het gebied van leadership development en human resource development overdragen aan een jongere generatie en ziet in JCI Paramaribo een gedegen partner.

BEKIJK OOK
Advocaten Saya vinden dat hij niet de juiste medische behandeling krijgt, hij is diabeet, heeft een nieraandoening en plast soms bloed

De afgelopen jaren heeft KES vaker haar krachten gegeven, middels capaciteitsversterking en begeleiding van de organisatie en het ondertekening van de overeenkomst is de formele vastlegging van de samenwerking.

2018 President Dyoma Blokland is enorm enthousiast over het bereiken van deze mijlpaal: “Jonge mensen komen vaak naar JCI om hun persoonlijk leiderschap kwaliteiten te verbeteren, met de ervaring en expertise van KES kunnen wij hen meer ontwikkelingskansen bieden, die bijdragen tot hun vorming tot actieve burgers die positieve verandering te weeg brengen in de gemeenschap”.

Deze gedeelde visie vormt de basis van de samenwerkingsovereenkomst, welke voor drie jaar is getekend. Elk jaar zal het bestuur van JCI Paramaribo, samen met KES een programma voor het bestuursjaar uitwerken.(GFC)