JCI Paramaribo start met jaarlijkse motivatiecampagne

JCI Paramaribo is op 5 maart van start gegaan met het voeren van haar jaarlijkse motivatie campagne.

De eerste motivatiesessie werd op de LA. Simmons school gehouden aan meer dan 30 examen kandidaten. Het doel van deze sessies is het aanreiken van tools en tips om succesvol te zijn in het leven. Het is de bedoeling dat zij geïnspireerd raken om betere resultaten te boeken zodat zij succesvol het schooljaar kunnen doorlopen.

Het team van sprekers is ingegaan op zeven principes die van belang zijn om succesvol te zijn; hierbij staat het stellen van prioriteiten en het stellen van doelen centraal. Maar ook zaken als timemanagement, de kunst van ‘nee’ zeggen, self-love, self mindfulness en self-respect kwamen aan de orde tijdens de sessie.

De studenten stelden vragen over onder te maken keuzes in het leven, namelijk over de studierichtingen, hoe zij een beter versie van zich zelf kunnen zijn, hoe zij prioriteiten kunnen stellen en hoe zij moeten omgaan met kritiek. De studenten zijn zeer positief over hun toekomst en zullen met de tools en tips welke zij hebben meegekregen hun doelen nastreven.

Deze motivatiecampagne wordt niet alleen op de scholen gehouden, maar ook leerkrachten en enkele non profit organisaties zullen later in het jaar gemotiveerd worden.

JCI Paramaribo zet haar motivatiecampagne voort op andere NATIN, MULO en LBO-scholen. Uiteraard zal op basis van de behoefte van de verschillende scholen de motivatiesessies worden afgestemd.

JCI Paramaribo is een jongerenorganisatie die als missie heeft het aanbieden van ontwikkelingskansen aan jonge actieve burgers, zodat zij een positieve verandering teweeg kunnen brengen in de samenleving. Zij maakt zich sterk voor onder andere persoonlijke ontwikkeling van haar leden op verschillende gebieden zoals leiderschap, management en het uitvoeren van sociale projecten.

Overige berichten