fbpx

JCI Paramaribo sleept award in de wacht met motivatiespeeches

GFC NIEUWS- Motivatie is de sleutel tot succes! JCI Paramaribo is zich hiervan bewust en heeft middels het voeren van een motivatiecampagne op drie VOJ-scholen, op het IOL en binnen een Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO) in Suriname, goed invulling hieraan gegeven.

Het project, welke werd aangeduid als de: “JCI Paramaribo Motivational Campagne” is uitgevoerd in drie fasen en wel in de periode van maart tot en met juni 2019.

Het doel van deze campagne was het aanreiken van tools en tips aan zowel examenkandidaten als niet examenkandidaten, die kunnen bijdragen tot het succesvol afronden van het schooljaar.

Daarnaast had deze campagne ook als doel om het besef te doen ontstaan over de richting van het leven van de leerlingen.

Tijdens de eerste fase is een motivatie sessie verzorgd aan de volgende drie VOJ scholen: De L.A. Simmonschool, de Marie Le Fevre school en Mulo Hockey.

De trekker van de campagne was director, Melisa Fredericks.

Samen met haar team, bestaande uit: past presidenten, leden en observers van JCI Paramaribo heeft zij tijdens de sessies de focus voornamelijk gelegd op de volgende onderwerpen: ’7 habits of highly effective teens’, ‘studieplanning’, ‘timemanagement’, ‘de stap na de volgend stap’, ‘het stellen van doelen’, ‘de formule voor succes’, ‘de kunst van ‘nee’ zeggen’ en het maken van een juiste studiekeuze.

BEKIJK OOK
Zes verdachten aangehouden, militair overgedragen aan MP en heler heengezonden

Tijdens de tweede fase zijn de leerkrachten van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) van de richting: ‘Biologie’ en leerkrachten van de Dotschool meegnomen in de motivatie campagne.

Tijdens de sessies die verzorgd zijn geworden aan deze doelgroep is de focus gelegd op: de onderlinge samenwerking, versterken van de cohesie, het onderlinge vertrouwen en hoe beter met elkaar te communiceren. .

Naast de VOJ scholen en het IOL, was het tijdens de derde fase de beurt aan een Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO) en wel de Leo Club Gadotjo. Aan de leden van deze organisatie is een leerrijke en interactieve sessie verzorgd, waarbij de focus voornamelijk gelegd werd op het geven van feedback.

Dit jaar is de 56ste editie van de Nationale Conferentie georganiseerd door JCI Suriname op Anaula Nature Resort.

Tijdens de ‘award and closing ceremony’ van deze activiteit heeft JCI Paramaribo een award in de wacht weten te slepen voor de motivatie campagne en wel binnen de categorie van: ‘Best Local Community Empowerment Program 2019’.

JCI Paramaribo blikt terug op een succesvolle motivatiecampagne en zal zich dienstbaar blijven stellen ten behoeve van de samenleving.