Jarige Rekenkamer zet medewerkers in de bloemetjes

De Rekenkamer van Suriname (Kamer) herdacht vrijdag haar 65-jarig bestaan.

Als blijk van waardering zijn medewerkers die 10, 15 of 20 dienstjaren bij de Kamer hadden bereikt in de bloemetjes gezet.

De leiding van de Kamer heeft in besloten kring de dag samen met de medewerkers in alle stilte doorgebracht. Hierbij werd er een dankdienst gehouden met als voorganger dominee Lucia Anches-Breeveld.

De thema’s tijdens de dankdienst waren: liefde, respect en vertrouwen. Na de dienst was het verder een gezellig samenzijn.

Overige berichten