Jarige 1 voor 12 stimuleert moeders in ondernemerschap

De stichting 1 voor 12 heeft vanwege haar 14e verjaardag een project uitgevoerd om zeven moeders die in het verleden in haar programma zijn geweest, te ondersteunen in ondernemerschap.

De stichting heeft haar 14-jarig bestaan zaterdag gevierd met een braderie, waar de zeven moeders hun waar aan de man hebben gebracht. Deze activiteit moet worden gezien als de eerste stap in de goede richting voor deze moeders.

“In de afgelopen 13 jaren hebben we steeds gefeest op onze jaardag, maar dit jaar hebben we gemeend om een duurzaam project uit te voeren. Dit project zal maken dat deze moeders zelfstandig zullen zijn”, haalt Vismale aan.

Districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost Mike Nerkust, die ook aanwezig was en een bijdrage heeft geleverd aan de uitvoering van dit project, haalde aan dat het commissariaat ook ondersteuning zal bieden. De vergunningen voor accommodatie waar deze vrouwen kunnen verkopen zullen in orde worden gemaakt.

De jaardag van 1 voor 12 had naast de braderie, ook feesttintje. Dit hield in dat de ruim 70 seniorenburgers van Huize Ashiana van alles mochten nuttigen die op de braderie werd verkocht.

Overige berichten