JAPIN: regering heeft onvoldoende gedaan voor bacovensector

GFC NIEUWS- Met de herstart van het bacovenbedrijf in 2003 onder de naam Stichting Behoud Bananen Sector (SBBS), was het de bedoeling om de productie en de productiviteit te verbeteren en een florerend bedrijf te maken, welke dan geprivatiseerd kon worden.
De visie van de NPS en het Nieuw-Front was dat een agrarisch productiebedrijf het beste als private onderneming kan opereren, vanwege diverse redenen, stelt het wetenschappelijk bureau van de NPS, JAPIN, in een bericht.
Zij wijst erop dat de herstart van de productie in 2004 met 1,15 miljoen dozen in dat jaar, successievelijk werd verhoogd naar 3,814 miljoen dozen in 2010 (circa 3667 containers van 40 voet) op een areaal van 1.908 hectare. Omgerekend is dat een gemiddelde van 70 grote 40 voet containers per week.
Het lange proces van een transparante internationale tender voor de privatisering werd ingezet door het Nieuw-Front. De privatisering werd uiteindelijk onder Minister Setrowidjojo van LVV pas in januari 2014 met succes afgesloten.
Het Belgisch bedrijf Univeg nam 90% van de aandelen in FAI NV over voor het bedrag van USD 31 miljoen en de Staat Suriname bleef 10% aandelen behouden om nog steeds betrokken te blijven bij de sector.
In 2015 werd de aantasting van de Moko-ziekte in de bacovenaanplant zichtbaar te Jarikaba en in Nickerie. De ziekte breidde zich langzamerhand uit en de productie en inkomsten daalden als gevolg daarvan. FAI leed onder andere daardoor continue verliezen.
“Aan de andere kant heeft de Nationale Assemblee (DNA) van Suriname (lees voorzitter Simons, NDP fractieleider Misiekaba en de consultant) de bacovensector niet ondersteund. Men wilde de bacovenexport naar de Europese Unie niet eens veilig stellen door het EPA verdrag te ratificeren.”
“De grootaandeelhouder ‘The Fruit Farm Group (TFFG)’ raakte hierdoor in onzekerheid over de toekomst. De moedermaatschappij TFFG heeft jarenlang kastekorten bij FAI gefinancierd en is sedert 2019 zelf in financiële problemen geraakt door grote verliezen bij diverse dochtermaatschappijen.”
“De Staat Suriname heeft trouwens een vertegenwoordiger in het bestuur van FAI en daardoor inzage in het reilen en zeilen”, meent het JAPIN.
Zij wijst er verder op dat het management van TFFG 4 maanden geleden bij de Surinaamse regering heeft aangedrongen om vanwege het minderheidsbelang van de Staat Suriname financieel ook bij te springen bij FAI.
JAPIN: “de Surinaamse regering heeft niet slagvaardig een werkbare oplossing bereikt, waarna blijkbaar de TFFG het besluit heeft genomen om FAI van de hand te doen. Private commerciële bedrijven talmen niet in een verlieslatende situatie van een dochtermaatschappij, vooral niet als men zelf het financieel moeilijk heeft.”
“De huidige regering en DNA hebben de bacovensector niet die ondersteuning gegeven, die nodig was en waren niet alert en voortvarend genoeg toen FAI nog te redden was. De moedermaatschappij heeft de Point-of-No-Return gepasseerd.”
“Helaas moeten we constateren, dat de regering pas na het barsten van de bom binnen 24 uur alle stakeholders bij elkaar roept om te trachten de zaak nog te redden. Hopelijk heeft de Regering een plan om niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn een oplossing voor de 1300 werknemers en hun gezinnen te bieden.”