JAPIN: opbrengst nieuwe Staatsolie obligatielening niet misbruiken

GFC NIEUWS- Het wetenschappelijk bureau van de NPS, JAPIN, roept op om de opbrengsten uit de nieuwe Staatsolie obligatielening niet te misbruiken.
Staatsolie Maatschappij Suriname heeft de inschrijving geopend op nieuwe obligaties met een looptijd van 5,5 jaren en van 7 jaren. Zij probeert om USD 150 miljoen op te halen uit de lokale en internationale markt. De inschrijving sluit op 5 maart 2020.
Allereerst willen wij de investeringsplannen en de uitgifte van een nieuwe obligatielening van USD 150 miljoen van Staatsolie toejuichen. Benadrukt moet worden, dat in het prospectus duidelijk staat dat de obligatielening aangewend zal worden voor:
1. Aflossing van de huidige obligatielening van USD 99,1 miljoen die in mei 2020 moet worden afgelost.
2. Het restant van USD 50,9 miljoen voor haar gedetailleerde Investeringsprogramma.
3. Enig overschot boven de USD 150 miljoen voor de versnelde uitvoering van het Investeringsprogramma of versnelde aflossing van haar uitstaande lening van USD 600 miljoen, voert de partij aan.
Deze obligaties worden ook internationaal verhandeld en wel op de de Dutch Caribbean Securities Exchange (DCSX) op Curaçao. Staatsolie heeft hiervoor gekozen met het oog op de toekomst, waarbij zij vaker een beroep op financiering zal doen op de internationale markt omdat de Surinaamse kredietmarkt te klein is.
Het is volgens het JAPIN opvallend, dat de nieuwe obligatiehouders in maart 2020 ruim 2 maanden voordat de huidige obligatielening afloopt in mei 2020 moeten betalen, welke heel toevallig de maand van de Algemene Verkiezingen is.
De kans is volgens haar reëel aanwezig dat ruim meer dan USD 150 miljoen wordt opgehaald, en dat de Staat Suriname omwille van politieke redenen gaat graaien in de opbrengst. Het gevolg is dat Staatsolie haar investeringsprogramma niet volgens plan kan uitvoeren, terwijl de aflossingsverplichtingen zwaar op Staatsolie gaan rusten.
Gezien de financiële tekorten en met name de deviezentekorten van de regering en haar beslissende invloed als enig aandeelhouder via de Raad van Commissarissen op de directie van Staatsolie moeten wij waarschuwen, dat de regering afblijft van de middelen van de nieuwe obligatielening of de kasmiddelen die voor de continuïteit en de investeringen van Staatsolie nodig zijn.
De recente ervaring, dat de Centrale Bank van Suriname met op de achtergrond de Minister van Financiën onrechtmatig aan de kasreserve van de burgers en bedrijven is gegaan, spreekt boekdelen.
Het is van belang, dat de middelen van deze internationaal geplaatste obligatielening conform de prospectus worden aangewend, en dat de regering , de RvC en de directie niet het odium op zich laden dat zij binnen korte tijd een heel andere aanwending aan de middelen heeft gegeven. De reputatie van Staatsolie zal voor toekomstige financieringen op de internationale markt ernstig worden aangetast, evenals de reputatie van de directie.
Het is nog vers in het geheugen, hoe bestuurders in problemen zijn geraakt wanneer zij het bedrijfsbeleid (on)gedwongen moeten aanpassen aan de wensen van de huidige machthebbers, voorbeelden zijn de DSB onder de vorige directeur, de SLM en de CBvS.
De NPS heeft toen Gregory Rusland, die minister van Natuurlijke Hulpbronnen was, een beleid geïntroduceerd om de Staatsolie operatie veilig te stellen van financieel wanbeleid van welke regering dan ook. Hierbij is een dividend richtlijn geïntroduceerd, dat 50% van de winst ter beschikking bleef van Staatsolie.
De NPS wil deze ernstige waarschuwing laten horen, niet met de bedoeling om potentiële investeerders te ontmoedigen, maar dat we met zijn allen waakzaam moeten blijven.