fbpx

Japan stelt ruim US$ 3,5 miljoen beschikbaar voor versterking visserijsector

GFC NIEUWS-Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft de ondertekening plaatsgevonden van de ‘technische aanbevelingen’, tussen het Japan International Coöperation System (JICS) en het ministerie.

Het gaat in deze om de waarnemingen en bevindingen van de JICS-missie in Suriname, die bekrachtigd zijn geworden. Namens het ministerie tekende de waarnemend directeur Deepak Jairam dit document vrijdag.

De technische missie van het JICS is namens de Japanse regering op werkbezoek in Suriname in verband met de uitvoering van het programma “Economic and Social Development Program” van Japan.

Deze samenwerking tussen Suriname en Japan moet dienen ter ondersteuning van de visserijsector.

Er is een fund van ruim US$3,5 miljoen beschikbaar gesteld door de Japanse overheid.

De missie heeft gedurende twee weken lang technische informatie verzameld voor de aankoop en bouw van een 6-tal ijsmachines voor Suriname.

De zes ijsmachines zullen in verschillende districten worden geplaatst.

Voor de plaatselijke vissers is dit een enorme verlichting, aangezien hun visvangst op ijs moet, waardoor de vis langer vers kan blijven.

De grant is verder bestemd voor de aankoop van benodigdheden voor de bevolkingsvisserij, zoals: visnetten, touw, dobbers, plastic teilen enzovoorts.

In samenspraak met de vissersorganisaties zal worden bepaald wie hiervoor in aanmerking komen.

Ook de controle activiteiten van de Maritieme Politie Suriname zal ondersteuning van JICS genieten, door middel van het beschikbaar stellen van een nieuw controlevaartuig.

De goedgekeurde bevindingen zullen in Japan worden overlegd aan de JICS, waarna overgegaan kan worden tot het houden van een openbare aanbesteding. In het tweede kwartaal van het jaar 2020 worden deze attributen in ons land verwacht.