JAKI-VHP-certificaat voor 150 kaderleden en veldwerkers

GFC NIEUWS-De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) heeft samen met het Dr. Mr. Drs. Jnan Adhin Kennis Instituut (JAKI) zaterdag certificaten uitgereikt aan kaderleden en veldwerkers uit diverse districten die de afgelopen maanden trainingen hebben gevolgd in “Organisatie, regels en protocol voor partijbijeenkomsten.”

Ongeveer 150 personen kwamen in aanmerking voor zo’n certificaat na goed gevolg.

De kaderleden krijgen de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en coördinatie van politieke ressorten en buurtbijeenkomsten en worden geacht alle zaken in goede banen te kunnen leiden.

JAKI-voorzitter Riad Nurmohamed geeft aan dat middels het organiseren van zulke trainingen, kaderleden en belangstellenden kennis opdoen over protocollaire regels en gebruiken.

“We zien dat andere partijen ons nadoen,” zegt hij. “Dat is niet erg, dan worden die partijen beschaafder. JAKI staat open voor iedere Surinamer”.

De voorzitter van de VHP, Chan Santokhi, gaf het belang aan van trainingen en lezingen door JAKI voor kaderleden en belangstellenden. “Wij zijn een partij dat staat voor kennis en kunde voor onze leden. Onze leden moeten zich kunnen ontwikkelen in en buiten Suriname en dat kan alleen met de VHP, met de Orange movement.”

Momenteel worden in alle districten kader opgeleid voor DNA-DR-RR-niveau.

Overige berichten