Jaïr Kross: Pawiroredjo moet politiek podium met issues betreden

GFC NIEUWS- “If yu stem gi HVB je stem gi HVB, een stem voor de HVB is een stem voor ontwikkeling, laat dat duidelijk zijn.”
Zo reageert Jair Kross, jeugdambassadeur van de Hervormings en Vernieuwings Beweging (HVB) op de uitlatingen van Jerrel Pawiroredjo, ondervoorzitter van de Nationale Partij Suriname.
Pawiroredjo zei vorige week op een NPS-vergadering in Para dat stemmen op de HVB en de BEP, stemmen op de NDP betekent.
Kross vroeg aan partijvoorzitter Mike Noersalim tijdens een kerninstallatie vrijdagavond te Abra Broki toestemming om Pawiroredjo van repliek te dienen. “Voorzitter, geeft u mij vanavond de gelegenheid ‘fu ontzenuw, fu ontkracht wan tu sani, want vorig week wan ondervoorzitter fu a grun partij tak wan tu sani abra HVB, en mi denki dat dja na Abra broki na a juiste presi fu piki a ondervoorzitter dati’.”
Volgens Kross is er sedert de oprichting van de partij op diverse manieren getracht de partij te schaden. Zo werd de partij eerst betichtigd van overloperij en daarna uitgemaakt voor verlengstuk van de Nationale Democratische Partij (NDP).
De HVB-jongerenleider is van mening dat Pawiroredjo het politieke podium met issues moet betreden. Ook moet hij de misstappen die zijn partij de afgelopen jaren heeft begaan onder de loep nemen.
Hij noemde ondermeer de 3,5 miljard aan ontwikkelingshulp waarmee onder andere de NPS niets mee heeft kunnen bewerkstelligen en de verdwenen gelden van het SLOC project, een agrarisch project in Commewijne.
Kross: “Sedert de oprichting van de partij, bijkans twee jaren terug hebben wij gewerkt aan ontwikkeling. Wij hebben geen ruimte om af te geven op partijen. Laat de NPS ondervoorzitter maar oppassen dat het niet de HVB-voorzitter, Mike Noersalim, of de politiek leider van de partij, Ramon Sapoen zal zijn, waar er naar toe gebeld zal worden om te vragen om samenwerking na de verkiezing van 25 mei 2020.”
Partijvoorzitter Mike Noersalim, zei in zijn spreekbeurt dat Kross hem welliswaar om toestemming heeft gevraagd om te reageren, maar hij zou het hebben nagelaten omdat hij zijn politieke loopbaan ook als jongeling in de groene partij is begonnen. “Dus uit respect gi den bigi wan die ben leri mi omeni sani, mi no bo dwing, a winsi Jair ben abi leti fu taiga mi voorzitter gi mi vijf minuut omdat a belangrijk dat te sma e taki sani sa noh deh tru, fu yu piki ding. Alhoewel tan tiri a no dong, is het wel belangrijk om leugens te ontzenuwen”.
Ook Noersalim benadrukte dat zijn partij als hervormer en venieuwer in de politiek, er geen voorstaander van is dat er op politieke podia op tegenstaanders wordt afgegeven, omdat het niet past in het vernieuwd denken, de vernieuwde politiekvoering. Ook kan de verkiezingsuitslag ervoor zorgen dat een samenwerking met de partij waar zo op werd afgegeven vereist is.
Echter snapt hij wel waar deze angst vandaan komt, de NPS is bang dat de partij waarschijnlijk van twee naar nul zetels gaat.
Noersalim, riep zijn gehoor op om niet achter een partijvoorzitter aan te rennen maar zich te scharen achter de partijideologie.
Hij onderstreepte dat de opening van het infocentrum in Abra Broki, de buurt waar hij is opgegroeid, niet slechts bedoeld is om flyers te verdelen maar om de ontwikkelingsvisie van de partij uit te dragen namelijk O + O =O (Onderwijs plus Ondernemerschap maakt je Onafhankelijk). Onafhankelijkheid is namelijk het hoogste goed waar een mens naar kan streven.