Jaarlijks wereldwijd ruim 800.000 zelfmoorden

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO plegen jaarlijks meer dan 800.000 mensen zelfmoord. Het is volgens die organisatie erg waarschijnlijk dat het aantal zelfs nog veel hoger ligt. In landen met een goed documentatiesysteem kunnen zelfmoorden worden aangezien voor bijvoorbeeld ongelukken. In veel andere landen is de documentatie niet op orde en worden zelfdodingen simpelweg niet geteld.

Verder concludeert de WHO dat in rijke landen veel meer mannen dan vrouwen suïcide plegen en dat het inslikken van verdelgingsmiddelen, verhanging en het gebruik van vuurwapens de meestgebruikte methoden zijn voor zelfdoding. Wanneer overheden de toegang tot bijvoorbeeld vuurwapens en pesticiden lastiger maken, helpt dat om het aantal zelfdodingen naar beneden te brengen.

De WHO roept landen op om meer te doen om zelfmoorden te voorkomen. De organisatie zou graag zien dat het aantal zelfmoorden wereldwijd met 10 procent is gedaald in 2020.